Ocena wyniku sportowego w strzelectwie i jego dokumentowanie

Autor: Kijowski Andrzej

W sporcie na różnych etapach rozwoju zawodnika rola wyniku zmienia się.

Na wstępnym i podstawowym etapie rozwoju oprócz wyniku sportowego, który jest elementem pomocniczym do określenia predyspozycji zawodnika ważne znaczenie mają również stan zdrowia, uzdolnienia ruchowe, technika strzelania, sprawność fizyczna, czy dyspozycje psychiczne.

Na etapie specjalistycznym w sporcie kwalifikowanym najważniejszym elementem oceny perspektywiczności zawodników jest wynik sportowy. Jest to najbardziej kompleksowy wskaźnik, który mówi nam o predyspozycjach rozwojowych oraz stopniu wykorzystania nabytej sprawności i umiejętności. Zawodnik Kadry Narodowej do reprezentacji kraju na zawody typu Mistrzostwa Świata czy Europy zostaje powołany za to jakie osiąga rezultaty na zawodach i to często ściśle określonych a nie dlatego, że ma ładną postawę strzelecką, dobrze bieg, jest grzeczny czy wysoko strzela na treningach.

Na osiągany przez zawodnika wynik sportowy nie można patrzeć jednostronnie ponieważ na jego ocenę wpływają trzy czynniki:

  1. Poziom wyniku sportowego.
  2. Rozpiętość (stabilność) wyników sportowych.
  3. Tempo wzrostu wyników sportowych.

Poziom wyniku sportowego jest najczęściej używanym przez trenerów czynnikiem oceny zawodników. Przez poziom wyniku sportowego określamy najwyższy rezultat jaki osiągnął w danym roku zawodnik. Opierając się tyko na tym czynniku trenerzy często przeceniają możliwości zawodnika a pojedynczy rezultat może nam określić jego potencjał nie możliwości, a nie to że sportowiec jest perspektywiczny. Takie wnioski można wyciągać dopiero po jego analizie następnych czynników wyniku sportowego.

Rozpiętość (stabilność) wyników sportowych) to umiejętność uzyskiwania rezultatów na zbliżonym poziomie w dłuższym okresie czasu. Ten czynnik jest bardzo ważny przy ocenie predyspozycji zawodnika i kwalifikacji do reprezentacji na zawody główne. W mojej ocenie bardzo trudno jest rokować duże nadzieje na sukces gdy zawodnik w jednych zawodach strzela w konkurencji kdw 3x40 1168 pkt, który jest wysoki i przykładowo za dwa tygodnie w równie ważnych zawodach uzyskuje 1154 pkt.

Dla mnie stabilność wyników sportowych jest ważniejszym czynnikiem oceny perspektyw zawodnika niż pojedynczy wysoki rezultat.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014,
ISBN 978-83-928836-6-1

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się