Ołów jako zagrożenie zdrowia na strzelnicach sportowych

Autor: Bartosiak Tadeusz

Wstęp

Regulaminy strzelnic cywilnych lub sportowych mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przebywających tam osób przed przypadkowym postrzałem lub zranieniem. Pracownicy strzelnic szkoleni są w udzielaniu pierwszej pomocy oraz bezpiecznego prowadzenia zajęć lub przeprowadzania zawodów sportowych.

Jednakże w ich pracy jest jeszcze jeden niebezpieczny element, o którego istnieniu nie są świadomi lub nie traktują go poważnie – jest nim ołów. Brak wiedzy o tym zagrożeniu widać wyraźnie, gdy po zakończeniu strzelania strzelcy i instruktorzy udają się do strefy piknikowej i zasiadają do spożywania posiłków, często bez umycia rąk.

Innym przykładem ryzykownego zachowania jest wykorzystywanie młodzieży (często nieletniej, nieposiadającej środków ochrony osobistej) do obsługi lub konserwacji przewijaczy do tarcz lub czyszczenia ze śrutu przepełnionych wychwytywaczy.

Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych na strzelnicach nie są one ujęte w statystykach Instytutów Medycyny Pracy jako oddzielna grupa zawodowa narażona na skażenie ołowiem. W ostatnich kilku latach powstały nowe strzelnice i rośnie liczba osób trenujących sporty strzeleckie a tym samym zwiększa się ilość wystrzelonych pocisków, co sprzyja wzrostowi poziomu zagrożenia ołowiem. Na dzień pisania tego artykułu nie ma dostępnych w języku polskim szczegółowych wytycznych i zaleceń dotyczących sposobu ograniczenia zagrożeń związanych z ołowiem na strzelnicach.

Niniejszy tekst powstał na podstawie dokumentu przygotowanego przez Chucri A. Kardous i Susan Afanuh z Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) Cincinnati, Ohio, USA 

Ołów

Ołów (Pb) jest miękkim srebrzystoszarym metalem. Należy do grupy 14 układu okresowego. Narażenie na ołów występuje zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku życia. W narażeniu na ołów o stężeniach większych niż wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), tj. 0,050 mg/m3 pracuje obecnie w Polsce 3297 osób (Jakubowski 2014).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Bartosiak Tadeusz

Podziel się