Organizacja przedsięwzięć sportowych w strzelectwie

„Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce”.

Lew Tołstoj

Autor: Kurzawski Kazimierz

Sport strzelecki powinien się przesuwać w stronę organizacji przedsięwzięć sportowych, gdzie coraz większą rolę będą pełnić widowiska sportowe, warunkiem jest, żeby jakość tych widowisk była odpowiednia.

Współcześnie duże imprezy sportowe nabrały wielkiego znaczenia nie tylko dla sportu, lecz także dla życia społeczno-politycznego.

Osiągnięcia na zawodach światowej rangi – obojętnie jak mierzone – stały się dla wielu państw symbolem narodowego prestiżu. Przygotowanie dużej imprezy sportowej nie może być czynnością spontaniczną i przypadkową. Organizacje sportowe przygotowujące się do imprezy powinny zdać sobie sprawę, iż znajdują się w otoczeniu wolnorynkowym, dlatego też każde przedsięwzięcie powinno być poprzedzone starannymi pracami przygotowawczymi.

Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej jest przedsięwzięciem, które wymaga sprawnej organizacji.

Proces organizowania przedsięwzięcia sportowego, w którym ma zostać osiągnięty zamierzony cel wymaga odpowiedniego ułożenia i przydziału pracy dla członków organizacji.

Organizacja przedsięwzięcia sportowego w zależności od wielkości i zasięgu, różnej i znacznej koncentracji zasobów w czasie i przestrzeni, złożoności i niepowtarzalności, wymaga stosowania wszelkich możliwych planów, o różnym stopniu szczegółowości i zróżnicowaniu czasowym.

Każde przedsięwzięcie sportowe jest odmienne i praktycznie niemożliwe jest jego powtórzenie, zarówno w trakcie przygotowania jak i realizacji, wymaga współpracy i współdziałania wielu wykonawców. Tylko część to działanie powtarzalne uwzględniające przepisy międzynarodowe organizacji sportowej ISSF, dotyczących przebiegu konkurencji czy warunki bezpieczeństwa.

Przy organizacji przedsięwzięcia sportowego wymagana jest tak że wiedza i umiejętności postępowania z widowiskiem jako towarem wykorzystaniem wiedzy o regułach gry ekonomicznej, rozpoznanie i wykorzystanie rynku. Tylko właściwie przygotowane przedsięwzięcie sportowe możne traktować jako towar, czy produkt.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się