Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? Materiał do dyskusji dla trenerów - c.d.

Autor: Kisiel Krzysztof

W 2007 roku pozwoliłem sobie poruszyć temat: Pistolet szybkostrzelny 2x30 konkurencją przyszłości czy przeszłości? Poprzedni artykuł zakończyłem m.in. następującymi słowami: „Trzeba pokazać młodym zawodnikom, że w pistolecie szybkostrzelnym także można odnosić sukcesy. […] Namówmy do uprawiania tej konkurencji szerszą grupę zawodników. Stwórzmy dla nich warunki organizacyjno-szkoleniowe do dobrej pracy treningowej, a chętnych na pewno nie zabraknie. Przeznaczmy trochę więcej czasu, broni i amunicji na szkolenie młodzieży, a w przyszłości może doczekamy się następców wielkich mistrzów: Józefa Zapędzkiego, Andrzeja Macura, Adama Kaczmarka, Krzysztofa Kucharczyka”.

Chciałbym teraz przedstawić, co zmieniło się w Polsce i na świecie w konkurencji Psz 2x30 od tego czasu.

Tak przedstawiała się sytuacja w Europie i na świecie w strzelaniu konkurencji Psz 2x30 w latach 2007–2010:

Rok

Zawody

Liczba startujących

Liczba państw

Średni wynik finalistów

Wyniki polskich zawodników

2007

PŚ Ft. Benning

46

26

585,2

PŚ Sydney

37

22

583,7

PŚ Bangkok

48

27

581,5

PŚ Monachium

67

36

581,8

577; 564

ME Grenada

41

20

580,5

577; 566

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kisiel Krzysztof

Podziel się