Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym

Autorzy: Monika Skrzypiec-Spring, Adam Spring

Uzyskanie wysokiego poziomu sportowego w uprawianej dyscyplinie wymaga nie tylko odpowiedniego treningu, ale również optymalnego stanu zdrowia, tak somatycznego, jaki i psychicznego. Bardzo istotne znaczenie dla zdrowia na odpowiednia dieta. Już w starożytności wiedziano, że wiele schorzeń wynika z nieodpowiedniego sposobu odżywiania.

Dieta osoby uprawiającej sport powinna dostarczać energii w ilości odpowiedniej do wykonywanego wysiłku fizycznego. Energia dostarczana organizmowi powinna w 55 % pochodzić z węglowodanów, w 30% białek, a w z 15% z tłuszczów. Oprócz dostarczenia organizmowi odpowiedniej ilości energii, ważne jest, aby w przyjmowanym przez sportowca pożywieniu znajdowała się odpowiednia ilość mikro- i makroelementów oraz witamin.

Strzelectwo sportowe jest specyficzną dyscypliną, w której szczególne znaczenie ma koordynacja psychomotoryczna, stan narządu wzroku, koncentracja uwagi oraz odporność na stres.

Odwodnienie

Stosunkowo częstym problemem związanym z uprawieniem strzelectwa sportowego jest przegrzanie i odwodnienie zawodnika. Wynikają ono najczęściej z tego, że niejednokrotnie zawody strzeleckie odbywają się w gorącym otoczeniu, a zawodnik nosi strój strzelecki, który sprzyja przegrzaniu organizmu. Zarówno przegranie jak i odwodnienie wpływają niekorzystnie na sprawność układu nerwowego jak i mięśni szkieletowych. Wzrost temperatury organizmu może niekorzystnie wpływać na procesy metaboliczne we włóknach mięśniowych. Zwiększa się wykorzystanie glukozy, a obniżeniu ulega spalanie tłuszczów, co zmniejsza stężenie glikogenu mięśniowego i podwyższa stężenie mleczanów w mięśniach, a także zwiększa wyrzut hormonów stresowych do krwi. Przeciwdziałanie tym problemom polega na zastosowaniu diety bogatej w węglowodany oraz odpowiednie zbilansowanie gospodarki wodno-elektrolitowej w ostatnich dniach przed zawodami. Przyjmowane napoje zawierające węglowodany pozwalają na zaoszczędzenie glikogenu mięśniowego, a woda zmniejsza możliwość odwodnienia i zwiększa zdolność do odprowadzania ciepła, co zredukuje możliwość przegrzania. Napoje powinny zawierać fruktozę i glukozę. Zwykle uważa się, że podczas wysiłku trwającego ponad godzinę, korzystne jest wypijanie co 20 minut 200 ml napojów zawierających 6-7 g% węglowodanów; w wypadku, gdy wysiłek ma miejsce w gorącym otoczeniu, to ilość przyjmowanych płynów powinna być zwiększona do 400 ml, a płyny powinny być przyjmowane co 15 minut. W strzelectwie sportowym, ze względu na ograniczenia związane ze specyfiką dyscypliny, często bywa to niemożliwe w trakcie konkurencji. Dlatego ważne jest, aby o odpowiednie nawodnienie zadbać przez cały czas pobytu w gorącym klimacie. Zaznaczyć należy, że pragnienie pojawia się dopiero, gdy utrata wody wynosi około 2% masy ciała. Dlatego płyny należy uzupełniać przed pojawieniem się pragnienia!

Dla sportowca, w tym strzelca, bardzo ważny jest utrzymywanie podczas wysiłku odpowiedniego stężenia glukozy we krwi, bowiem ma to ogromne znaczenie tak dla wydolności fizycznej jak i czynności układu nerwowego. Przed planowanym długotrwałym wysiłkiem fizycznym powinno się przyjmować węglowodany o wolnym wchłanianiu (cukry złożone), natomiast szybko wchłaniające się węglowodany (cukry proste) powinny być stosowane po wysiłku, bowiem przyśpiesza to uzupełnienie glikogenu mięśniowego. Nie ma fizjologicznego uzasadnienia dla dość często spotykanego w strzelectwie sportowym odbywania treningów lub startów na czczo!

Pełna wersja artykułu

Pobierz

 Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007.

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam

Podziel się