Rozpoznawanie oznak stosowania substancji odurzających przez młodzież

Autorzy: Skrzypiec-Spring Monika, Magdalan Jan, Spring Adam, Szeląg Adam

Zażywanie substancji odurzających jest poważnym problemem społecznym. Środki masowego przekazu informują o dystrybucji narkotyków nie tylko w pubach i dyskotekach, lecz także w szkołach. Młodzież mająca swobodny dostęp do wielu różnych substancji łatwo ulega pokusie i namowom, aby za pomocą tych substancji poprawić koncentrację, pobudzić się, zrelaksować się lub doznać nowych, nieznanych przeżyć. Zjawisko to obejmuje coraz większą grupę młodzieży, w tym niestety także młodych sportowców. Jest ono szczególnie niebezpieczne, gdy dotyczy osób, które z powodu uprawianej dyscypliny sportowej mają kontakt z bronią, prowadzą pojazdy mechaniczne lub uprawiają szczególnie niebezpieczne dyscypliny sportu. Niestety, antynarkotykowa propaganda i krzewienie sportowych zachowań wśród młodzieży uprawiającej sport jest niewystarczające. Dlatego rodzice, nauczyciele i trenerzy powinni znać podstawowe objawy, które mogą pojawić się u młodych ludzi po zażyciu środków odurzających.

W niniejszym opracowaniu omówiono środki odurzające najczęściej stosowane przez młodzież.

1.  Opioidy – agoniści receptorów opiatowych

Do grupy tej zaliczamy:

  • naturalne alkaloidy fenetrenowe opium, np. morfina i kodeina (naturalne opiaty)
  • półsyntetyczne pochodne alkaloidów fenantrenowych, np. apomorfina i heroina
  • syntetyczne środki działające na receptory opioidowe, np. petydyna, fentanyl, tramadol

Naturalne opiaty otrzymywane są z maku lekarskiego. Surowcem do produkcji narkotyku jest wysuszony sok z niedojrzałych makówek (opium), a także słoma makowa, z której uzyskuje się tzw. „kompot”. „Kompot” ma postać ciemnobrązowej cieczy, zawiera 20 - 60% heroiny, morfinę i metylomorfinę oraz liczne zanieczyszczenia.

Heroina (diacetylomorfina) – główny składnik „kompotu” szybciej niż morfina przenika do mózgu, ma większy od niej potencjał uzależniający i siłę działania. Nazwy uliczne heroiny: Kompot, Hera, Biała Dama, Brązowy Cukier, Brown Sugar, Smoła, Shit, Big Harry, Makiwara, Mak, Żółta Ruska, Wietnam, Grzanie, Rambo – 2, Smoła, Mączka. Heroina najczęściej stosowana jest dożylnie, ale wchłania się także z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W ostatnich latach dożylne stosowanie heroiny staje się coraz rzadsze, natomiast coraz częściej stosowana jest czysta heroina, która ma postać białego proszku zażywanego doustnie lub palonego.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Magdalan Jan, Spring Adam, Szeląg Adam

Podziel się