Skuteczny trener strzelectwa sportowego

„Sukces nie trwa wiecznie, a porażka nie jest śmiertelna”

Autor: Kurzawski Kazimierz

Posługujemy się bardziej wyszukanymi taktykami, mamy zespoły specjalne, treningi specjalistyczne, lepsze urządzenia do ćwiczeń, lepiej wyposażone strzelnice, trenażery itp.. Cel pozostaje taki sam, wygrać zawody, uzyskać najlepszy wynik.

Współczesny trener jest specjalistą, który poprzez właściwie zaplanowany, modyfikowany i zrealizowany proces treningowy ma doprowadzić sportowca do pełnego rozwoju osobowości i najwyższych osiągnięć sportowych.

Sportowcy posiadają swoje talenty i umiejętności, zadaniem trenera w tej sytuacji jest tak wyszkolić, narzucić określoną dyscyplinę i zmotywować do działania, by zaczęli osiągać wyniki, jakich sami się po sobie nie spodziewali.

„Dynamiczny rozwój strzelectwa rodzi potrzebę coraz dokładniejszego poznania, które rządzą prawidłowym procesem treningowym i prowadzą do efektywnego przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie centralną posta­cią w całym procesie szkolenia sportowego jest trener, który powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, a także wiele pozytywnych cech charakteru” (Kurzawski 2008).

„Trener jest osobą, która na podstawie swej wiedzy fachowej odpowiada za udoskonalenie sportowej sprawności powierzonych mu zawodników, przygotowania ich do zawodów i doradzanie im podczas trwania konkurencji” (Heinemann 1990 s. 118).

Skąd się bierze motywację, by rok po roku wykonywać pracę trenera? Przecież wielu trenerów w pewnym momencie się wypala i rezygnuje z pracy.

W jaki sposób można by sekrety szkoleniowe przekazywać innym, by również mogli poprowadzić swoich sportowców i zespoły do sukcesów?

Należy gromadzić notatki i przekładać zalecenia trenerskie na język szkoleniowy innych specjalności.

Dokumentacja jest śladem materialnym myśli trenerskiej. Prowadzenie zapisu treningu jest koniecznością w innym przypadku następuje nieuchronnie zanik myślenia. Trener, który nie potrafi i nie chce prowadzić rejestracji swojego postępowania i wykonanych czynności, wydaje się jakimś nieporozumieniem.

Znaczenie dokumentacji wzrasta wraz z poziomem sportowym zawodnika. Trener, który chce się rozwijać, tworzy własną formę i treść zapisu. Na wysokim poziomie sportowym istnieje indywidualizacja treningu, istnieje też potrzeba i konieczność innej dokumentacji. Potrzebna jest ocena jakości prowadzonej dokumentacji przez trenera i sportowca.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się