Środki treningowe i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przy nauczaniu i doskonaleniu techniki strzelania z karabinu i pistoletu na wstępnym etapie szkolenia

Autor: Monika Łysiak, Sławomir Filpkowski

Przedstawione środki treningowe oraz pomoce dydaktyczne w artykule pokazują różne metody szkolenia zawodników na wstępnym etapie szkolenia.

Strzelectwo stawia wobec uprawiających tę dyscyplinę zawodników wysokie wymagania.

Strzelec powinien charakteryzować się bardzo dobrą wrażliwością kinetyczną, równoważną i dotykową.

Strzelanie sportowe młodych zawodników jest działalnością zorganizowaną i celowo uporządkowaną.

Celem jest przygotowanie do uzyskania wysokich wyników sportowych, w ten sposób szkolenie jest fazą długotrwałego procesu.

W artykule przedstawiamy kilka aspektów, które uważamy za bardzo istotne na wstępnym etapie szkolenia.

Posłużymy się kilkoma metodami wykorzystywanymi w codziennej pracy z zawodnikami, które przynoszą duże efekty w podstawowym szkoleniu na wstępnym etapie.

 

Równowaga

Aby doskonalić postawę stojącą zarówno w karabinie jak i w pistolecie stosujemy różne metody i pomoce dydaktyczne wspomagające utrzymywanie równowagi.

Postawa stojąca jest najważniejszą z postaw, która różnicuje zawodników i należy ją kształtować w sposób prawidłowy.

Przedstawiamy kilka możliwości wspomagających i umożliwiających doskonalenie techniki strzelania z tej postawy.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 2, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-12-6.

Autor: Łysiak Monika, Filpkowski Sławomir

Podziel się