Technika strzelania i metodyka nauczania konkurencji strzelania do rzutków TRAP

Autor: Młodzianowski Robert

Współczesny sport strzelecki cechuje stały postęp wyników, zbliżając poziom niektórych konkurencji do rekordów absolutnych. Niejednokrotnie na zawodach o najwyższe laury, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy zawodnicy osiągają maksymalne rezultaty. Różnice pomiędzy najlepszymi są niewielkie, a często spotykaną sytuacją jest, że o kolejności zajmowanych miejsc rozstrzyga dopiero baraż. O możliwości uzyskania najwyższych wyników decydują przede wszystkim takie czynniki jak: opanowanie przez strzelca podczas procesu treningowego perfekcyjnej techniki wykonywanych czynności, posiadane zdolności koordynacyjne i indywidualne cechy psychiczne zawodnika tworzące odporność psychiczną (odporność na stres, na sytuacje trudne i krańcowe, na stany zagrożenia, motywacja, koncentracja, itd.).

„Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość oraz nabywa wiedzę na temat prowadzonej przez siebie działalności sportowej. Celem treningu jest optymalizacja funkcji ustroju i rozwinięcie specyficznej adaptacji wysiłkowej, umożliwiającej uzyskiwanie maksymalnych wyników i osiągnięć w uprawianej specjalności ruchowej.” (Sozański, 1999, s.73)

„Technika sportowa obejmuje więc zarówno umiejętności wykonywania, jak i zastosowania działań sportowych (nawyków ruchowych) w walce, opartego na wyuczonych odpowiedziach czuciowo-ruchowych."(Czajkowski, 2004,s.25)

Według Czajkowskiego „…możemy podzielić nawyki na nawyki wewnętrzne (zamknięte), których wykonanie oparte jest głównie na bodźcach za środowiska wewnętrznego (własnego ustroju sportowca) oraz na nawyki zewnętrzne (otwarte), których wykonanie i zastosowanie oparte jest głównie o bodźce ze środowiska zewnętrznego (sytuacja walki). Nawyki ruchowe otwarte (zewnętrzne) są to ruchy wykonywane różnorodnie, zmiennie, jako odpowiedź ruchowa na zmienne sytuacje walki sportowej.” (Czajkowski, 2004, s. 28)

W strzelaniach do rzutków występują nawyki czuciowo-ruchowe otwarte, które „…doskonalimy w powiązaniu ze specjalnymi umiejętnościami techniczno-taktycznymi zawodnika, opartymi na przejawach reakcji i procesach psychicznych.” (Czajkowski, 2004, s. 29).

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kulmatycki Wojciech

Podziel się