Trudny wybór – wygodnie czy aktywnie? (postawa strzelecka w strzelaniu z pistoletu)

Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.

Thomas Edison

Autor: Kisiel Krzysztof

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że celem niniejszej pracy jest próba opisania nieco odmiennego spojrzenia na strzelanie precyzyjnych części konkurencji pistoletowych. Oraz wykazanie na kilku przykładach, że nie ma jednorodnej techniki, co więcej w miarę wzrostu poziomu sportowego zawodnika uzasadnione jest eksperymentowanie.

Na ogół nie dziwi fakt, że bardziej poszukujemy samochodu, który ma niewielkie zużycie paliwa, domu, który dzięki zastosowanym technologią daje wysoki komfort za niewielką cenę.

Nie inaczej jest w sporcie. Sportowiec, jako skomplikowana myśląca biomaszyna ma do dyspozycji zazwyczaj określone zasoby, którymi w podobnym zakresie dysponuje wielu rywali. Aby ich zdominować musi uzyskać jak największą szybkość, odległość, czy najwierniej odwzorować sekwencje ruchu w nadziei, że pozwoli mu to zwyciężyć.

A jak tak pojęta ekonomizacja wpływa na efektywność działania strzelca w konkurencjach precyzyjnych z pistoletu? Wielu określa je mianem strzelań statycznych, co w pewnej mierze oddaje ich charakter. Inni oceniają jak w kultowym filmie „nuda, nic się nie dzieje…”, co czasem daje przyczynek do zainteresowania się strzelaniami dynamicznymi. Moim zdaniem takie odczucie może być wynikiem braku wiedzy i doświadczenia, można je porównać do dialogu pomiędzy kiperem a konsumującym z plastikowego kubka. Z pewnością uprawiający te konkurencje rozwijają u siebie kubki… strzeleckie i z czasem zostają wybitnymi kiperami mogącymi godzinami rozprawiać o bukietach, smakach i kolorach strzelectwa. Część z nich zaszczepioną dociekliwość przekuwa na mistrzostwo tym łatwiej im większą grupę podobnych pasjonatów zdoła wokół siebie skupić.

Mam niewątpliwą przyjemność być zapraszanym do takich pogawędek zarówno przez tych dopiero szukających drogi jak i przez wybitne strzeleckie indywidualności. W związku z tym chciałem podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat postawy strzeleckiej.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Rymski Krzysztof

Podziel się