Wykorzystywanie klimatyzowanych pomieszczeń w aspekcie przygotowań i udziału w zawodach sportowych

Autorzy: Skrzypiec-Spring Monika, Szandruk Marta, Szeląg Adam

W 2015 roku wiele imprez sportowych, w których uczestniczyli zawodnicy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego odbywało się w strefach klimatów gorących. Obserwacja sposobu w jaki zarówno zawodnicy jak i trenerzy korzystali z systemu klimatyzacji powietrza w pokojach hotelowych i pojazdach sugeruje, że większość z tych osób nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat zasad i zagrożeń związanych z używaniem klimatyzacji i dlatego nie potrafi z niej korzystać w odpowiedni sposób.

Klimatyzacja jest procesem, w którym powietrze wewnątrz budynków lub pojazdów poddawane jest zabiegom technicznym, mającym zapewnić jego określoną temperaturę i wilgotność. Gdy żądane parametry powietrza mają służyć zapewnieniu dobrego samopoczucia użytkowników pomieszczeń to mówimy o tzw. klimatyzacji komfortu. Jeżeli konieczność klimatyzowania pomieszczeń wynika z wymagań procesów produkcyjnych, to mówimy o tzw. klimatyzacji przemysłowej. Szczególnym jej rodzajem jest tzw. klimatyzacja technologiczna, do której należy klimatyzacja pomieszczeń czystych, w których obowiązują bardzo wysokie wymagania co do czystości powietrza, np. w przemyśle farmaceutycznym lub w salach operacyjnych Innym przykładem klimatyzacji technologicznej jest tzw. klimatyzacja precyzyjna - zapewniająca możliwość utrzymania wymaganych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością, stosowana w serwerowniach lub centralach telefonicznych lub też w przemyśle produkującym podzespoły informatyczne (dyski, procesory). Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją choć może ona stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia powietrze w budynku (wentylacja), ale także utrzymuje parametry powietrza na nastawionym poziomie (klimatyzacja).

Głównym zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest schładzanie powietrza, ale mogą one również podwyższać jego temperaturę. Klimatyzacja wnętrz pomieszczeń lub pojazdów w miesiącach letnich, zmniejsza dyskomfort psychiczny i fizyczny związany z odczuciem gorąca i dlatego jest zwykle nadużywana przez zbyt gwałtowne obniżanie temperatury, wytwarzanie zbyt dużych różnic między temperaturą wnętrz budynków lub pojazdów a ich otoczeniem zewnętrznym, a także przez nadmiernie długi czas ekspozycji na sztuczne warunki wytworzone przez klimatyzację. Powszechnie wiadomo, że może to przyczyniać się do wystąpienia różnych problemów zdrowotnych.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015,
ISBN 978-83-941103

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Szandruk Marta, Szeląg Adam

Podziel się