Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego

Robienie wciąż tego samego i spodziewanie się odmiennych rezultatów jest ewidentnym objawem choroby umysłowej

Albert Einstein

Autorzy: Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał

W dzisiejszych czasach sport wyczynowy wymaga nie tylko nakładu potężnych środków finansowych, lecz także wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii. W wyścigu do rekordów świata nowoczesna technika i fizyka zaczyna odgrywać ogromną rolę.

„Współzawodnictwo sportowe prowokuje do poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów osiągania wyników. Powoduje to powstawanie zmian w sposobach walki, wyposażenia sportowców w specjalny sprzęt i ubiory umożliwiające poprawienie rezultatu” (Naglak 1999, s. 152).

Widok trenera wprowadzającego dane do komputera podczas treningu już nikogo nie dziwi. To precyzyjna analiza obciążeń treningowych, wspomagana dodatkowo szeregiem dodatkowych czujników czy urządzeń pomiarowych sprzężonych z komputerem. Szybka i dokładna informacja, tzw. sprzężenie zwrotne, podczas treningu to możliwość natychmiastowego reagowania na jego nieprawidłowości” (Kosmol, Kosmol 1995).

Dziś proces treningowy to nie tylko trener i sportowiec, ale także olbrzymie zaplecze naukowe badające ich i pomagające w tym procesie. I także w tym przypadku chodzi o jak największą precyzje i szybkość uzyskiwania danych o wytrenowaniu sportowca. W praktyce większość urządzeń oceniających technikę zawodnika, to skomplikowane systemy pomiarowe sterowane przez komputer.

„Aktualny, bardzo wysoki poziom osiągniętych wyników sportowych i stała dążność do doskonalenia zmusza trenerów i sportowców do poszukiwania nowych metod treningowych, a w szczególności do doskonalenia techniki i taktyki strzelania. Metodą pozwalającą ocenić aktualny stan wyszkolenia technicznego, poziom opanowania taktyki rozgrywania konkurencji, a także stany psychiczne warunkujące rodzaj zachowania się w czasie strzelania jest prowadzenie przebiegu walki sportowej na treningach i zawodach. Ze względu na upowszechniającą się technikę komputerową, możliwe jest realizowanie zapisu takich obserwacji za pomocą specyficznego oprogramowania” (Kijowski, Netzel 1997, s. 113)

„Od trenera powinno się wymagać stałego podnoszenia kwalifikacji, wszechstronnej znajomości strzelectwa sportowego, umiejętności korzystania z nowoczesnych technik wspomagających proces treningowy oraz cech osobowości sprzyjających wykonywaniu zawodu trenera strzelectwa sportowego.

„Wszyscy mamy marzenia, lecz ci, którzy chcą je urzeczywistnić muszą wykazać się ogromną determinacją, samodyscypliną i staraniem”.

Jesse Owens

Pełna wersja artykułu

Pobierz

 Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007.

Autor: Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał

Podziel się