Zmiany jakości ekspozycji widowisk w strzelectwie sportowym

Autor: Mauer-Różańska Renata

Wstęp

Strzelectwo sportowe obok m. In. lekkoatletyki, gimnastyki czy szermierki było jedną z dziewięciu dyscyplin sportowych, które wprowadzono do programu Igrzysk I Olimpiady w Atenach w 1896 r. Największą w historii liczbę 21 rozgrywanych podczas igrzysk konkurencji z reprezentacjami 18 krajów osiągnęło po I wojnie światowej w Antwerpii (1920 r.). W tym okresie, w mistrzostwach świata oprócz medali przyznawano nagrody o dużej wartości. Z punktu widzenia władz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ich wysokości nie pozwalały zachować strzelcom statusu amatora i w związku z tym nie zaproszono ich do udziału w igrzyskach w Amsterdamie w 1928. 4 lata później dzięki zabiegom Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej (ISSF) wyrażono zgodę na ich starty ale jedynie w jednej konkurencji pistoletowej i jednej karabinowej (www.issf-sports.org).

Obecnie ich liczba wynosi 15, w tym 5 karabinowych (3 męskie, 2 kobiece, 1 mix), 5 pistoletowych (2 męskie, 2 kobiece, 1mix), 5 w strzelaniu ze strzelby gładko lufowej do rzutków (2 kobiece, 2 męskie i 1 mix) (www.issf-sports.org) a w rywalizacji o tzw. miejsca olimpijskie mogą wziąć udział zawodnicy ze 161 zrzeszonych w ISSF narodowych federacji.

Podobnie, jak wiele innych dyscyplin sportowych, pod wpływem zachodzących w świecie, procesów takich, jak technologizacja, mediatyzacja, komercjalizacja, globalizacja, komodyfikacja, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kibiców, mediów, sponsorów, czy producentów sprzętu strzeleckiego, a tym samym dąży do permanentnej transgresji, czyli ciągłego przekraczania granic. Procesy te przenikają się, są względem siebie zależne, związane ze zmianami społeczno-kulturalnymi i działają dwukierunkowo (Nosal 2014). Kibice oczekują rekordów, ale trudno byłoby strzelić 60 razy w dziesiątkę o średnicy 0,5 milimetra bez specjalistycznego ubioru i sprzętu oraz najdokładniejszego śrutu, produkowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dostępem do nich uwarunkowana jest...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Mauer-Różańska Renata

Podziel się