Normy na odznaki strzeleckie

Nazwa konkurencji

Skrót

Odl.

Zł.

Sr.

Br.

Uwagi

Czas
Konkurencji

Karabin dowolny 40 strzałów leżąc Kdw 40 l 50m 330 280 240 nielimit. próbne
+ 40 ocen.
1.00
Karabin dowolny 20 strzałów leżąc Kdw 20 l 50m 165 140 120 nielimit. próbne
+ 20 ocen.
0.35
Karabin dowolny 10 strzałów leżąc Kdw 10 l 50m   70 60 3 próbne
+ 10 ocen.
3+15 min.
Karabin dowolny 5 strzałów leżąc Kdw 5 l 50m     30 3 próbne
+ 5 ocen.
3+8 min.
Karabin dowolny 3x10 strzałów Kdw 3x10 50m 230 190 160 nielimit. próbne
+ 30 ocen.
1.15
Karabin pneumatyczny 40 strzałów Kpn 40 10m 320 280 240 nielimit. próbne
+ 40 ocen.
1.15
Karabin pneumatyczny 20 strzałów Kpn 20 10m 160 140 120 nielimit. próbne
+ 20 ocen.
0.40
Karabin pneumatyczny 10 strzałów Kpn 10 10m   70 60 3 próbne
+ 10 ocen.
3+17 min.
Karabin pneumatyczny 5 strzałów Kpn 5 10m     30 3 próbne
+ 5 ocen.
3+9 min.
 
Pistolet sportowy 30 strz. – cz. dokł. Psp 30 d 25m 225 195 180 5 próbnych
+30 ocen.
5+30 min.
Pistolet sportowy 20 strz. – cz. dokł. Psp 20 d 25m 150 130 120 5 próbnych
+20 ocen.
5+20 min.
Pistolet sportowy 10 strz. – cz. dokł. Psp 10 d 25m   65 60 3 próbne
+10 ocen.
3+10 min.
Pistolet sportowy 5 strz. – cz. dokł. Psp 5 d 25m     30 3 próbne
+5 ocen.
3+5 min.
Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. Część dokładna Pcz 30 d 25m 225 195 180 5 próbnych
+30 ocen.
5+30 min.
Pistolet centralnego zapłonu 20 strz. Część dokładna Pcz 20 d 25m 150 130 120 5 próbnych
+20 ocen.
5+20 min.
Pistolet centralnego zapłonu 10 strz. Część dokładna Pcz 10 d 25m   65 60 3 próbne
+10 ocen.
3+10 min.
Pistolet centralnego zapłonu 5 strz. Część dokładna Pcz 5 d 25m     30 3 próbne
+5 ocen.
3+5 min.
Pistolet standard 3x10 strzałów Pst 3x10 25m 210 180 150 5 próbnych
+30 ocen.
150 +2x150 +2x20+2x10 sek.
Pistolet standard 3x5 strzałów Pst 3x5 25m   90 75 5 próbnych
+15 ocen.
150+20+10 sek.
Pistolet dowolny 40 strzałów Pdw 40 50m 260 220 200 nielimit. próbne
+ 40 ocen.
1.30
Pistolet dowolny 20 strzałów Pdw 20 50m 130 110 100 nielimit. próbne
+ 20 ocen.
0.45
Pistolet dowolny 10 strzałów Pdw 10 50m   55 50 3 próbne
+10 ocen.
3+20 min.
Pistolet dowolny 5 strzałów Pdw 5 50m     25 3 próbne
+5 ocen.
3+10 min.
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów Ppn 40 10m 300 260 240 nielimit. próbne
+ 40 ocen.
1.15
Pistolet pneumatyczny 20 strzałów Ppn 20 10m 150 130 120 nielimit. próbne
+ 20 ocen.
0.40
Pistolet pneumatyczny 10 strzałów Ppn 10 10m   65 60 3 próbne
+10 ocen.
3+17 min.
Pistolet pneumatyczny 5 strzałów Ppn 5 10m     30 3 próbne
+5 ocen.
3+9 min.
 
Ruchoma Tarcza 20 strz. – prz. wolne RT 20 w 50m 140 120 100 4 próbne
+20 ocenianych
prz. wolne
Ruchoma Tarcza 10 strz. – prz. wolne RT 10 w 50m   60 50 4 próbne
+10 ocenianych
prz. wolne
Ruchoma Tarcza 6 strz. – prz. wolne RT 6 w 50m     30 4 próbne
+6 ocenianych
prz. wolne
Ruchoma Tarcza 20 strz. – prz. wolne RT 20 w 10m 120 100 80 4 próbne
+20 ocenianych
prz. wolne
Ruchoma Tarcza 10 strz. – prz. wolne RT 10 w 10m   50 40 4 próbne
+10 ocenianych
prz. wolne
Ruchoma Tarcza 6 strz. – prz. wolne RT 6 w 10m     24 4 próbne
+6 ocenianych
prz. wolne
 
Skeet 75 rzutków S 75   48 45 40    
Skeet 20 rzutków S 20   13 12 11 5 próbnych
+20 ocen., st. nr 1
duża budka
Skeet 10 rzutków S 10     6 5 3 próbne
+10 ocen., st. nr 1
duża budka
Skeet 5 rzutków S 5       3 3 próbne
+5 ocen., st nr 1
duża budka
Trap 75 rzutków T 75   38 35 30    
Trap 20 rzutków T 20   10 9 8 5 próbnych
+20 ocen., st. nr 3
 
Trap 10 rzutków T 10     5 4 3 próbne
+10 ocen., st. nr 3
 
Trap 5 rzutków T 5       2 3 próbne+5 ocen., st. nr 3  
Double Trap 120 rzutków DT 120   60 54 48    
Double Trap 40 rzutków DT 40   20 18 16 5 próbnych
+40 ocen., st. nr 3
 
Double Trap 20 rzutków DT 20     9 8 3 próbne
+20 ocen., st. nr 3
 
Double Trap 10 rzutków DT 10       4 3 próbne
+10 ocen., st. nr 3
 
Podziel się