Komisja Metodyczno-Szkoleniowa

 1. Monika Łysiak         - przewodniczący                  
 2. Jolanta Tołczyk        - wiceprzewodniczący          (dyrektor sportowy PZSS
 3. Barbara Pastuszka    - członek                      (szkolenie młodzieżowe PZSS)
 4. Andrzej Kijowski       - członek                          (trener główny – karabin)
 5. Jolanta Samulewicz     - członek                        (trener główny. – pistolet)
 6. Yryna Yukhatova          - członek                          (trener asystent – strzelba)
 7. Monika Skrzypiec – Spring  - Lekarz PZS
 8. Hubert Trzebiński             -  Psycholog PZSS

Plan pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego i Doskonalenia Kadr Trenerskich

Zespół na lata 2017-2020 ma wyznaczone następujące zadania:

 1. Opracowanie propozycji systemu współzawodnictwa sportowego, zadad eliminacji, norm kwalifikacyjnych, klas sportowych, itp.
 2. Wyznaczenie kierunków szkoleniowch poprzez publikowanie planów szkoleniowych i innych materiałów na stronie internetowej PZSS.
 3. Publikowanie materiałów szkoleniowych własnych i tłumaczonych na stronie internetowej PZSS.
 4. Opracowywanie zakresu badań diagnostycznych w strzelectwie sportowym na każdym poziomie zaawansowania (testy selekcyjne dla początkujących, badania psychologiczne, testy sprawności fizycznej, tworzenie nowej aparatury badawczej i programów komputerowych, itp.
 5. Opracowywanie pomocy szkoleniowych - plakatów, filmów, książek, trenażerów, itp., które przy wsparciu finansowym PZSS lub sponsorów mogłyby wspomóc proces szkoleniowy.
 6. Przygotowywanie pod względem programowym i prowadzenie rokrocznych (lub częściej) według zapotrzebowania środowiska strzeleckiego kursów doskonalenia zawodowego.
 7. Współpraca z innymi komisjami PZSSw tematach związanych ze szkoleniem (np. szkoły sportowe, popularyzacja strzelectwa sportowego, itp.). 
Podziel się