Komisja Metodyczno-Szkoleniowa

 1. Monika Łysiak – przewodniczący
 2. Jolanta Tołczyk
 3. Barbara Pastuszka
 4. Jolanta Samulewicz
 5. Andrzej Kijowski
 6. Cezary Staniszewski
 7. Wiesław Gawlikowski
 8. Tomasz Łukaszewski
 9. Grzegorz Pietrzyk
 10. Wojciech Kulmatycki
 11. Iryna Yukhatova

Plan pracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego i Doskonalenia Kadr Trenerskich

Zespół na lata 2017-2020 ma wyznaczone następujące zadania:

 1. Opracowanie propozycji systemu współzawodnictwa sportowego, zadad eliminacji, norm kwalifikacyjnych, klas sportowych, itp.
 2. Wyznaczenie kierunków szkoleniowch poprzez publikowanie planów szkoleniowych i innych materiałów na stronie internetowej PZSS.
 3. Publikowanie materiałów szkoleniowych własnych i tłumaczonych na stronie internetowej PZSS.
 4. Opracowywanie zakresu badań diagnostycznych w strzelectwie sportowym na każdym poziomie zaawansowania (testy selekcyjne dla początkujących, badania psychologiczne, testy sprawności fizycznej, tworzenie nowej aparatury badawczej i programów komputerowych, itp.
 5. Opracowywanie pomocy szkoleniowych - plakatów, filmów, książek, trenażerów, itp., które przy wsparciu finansowym PZSS lub sponsorów mogłyby wspomóc proces szkoleniowy.
 6. Przygotowywanie pod względem programowym i prowadzenie rokrocznych (lub częściej) według zapotrzebowania środowiska strzeleckiego kursów doskonalenia zawodowego.
 7. Współpraca z innymi komisjami PZSSw tematach związanych ze szkoleniem (np. szkoły sportowe, popularyzacja strzelectwa sportowego, itp.). 
Podziel się