Strzelanie w sieci - XVII edycja - 2019/2020

Korespondencyjne zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej dla juniorów młodszych i młodzików w karabinie i w pistolecie

Korespondencyjne zawody w strzelectwie sportowym
z broni pneumatycznej dla juniorów młodszych i młodzików w karabinie i w pistolecie

 I. CEL ZAWODÓW

 • Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na wszystkich strzelnicach w kraju.
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play.
 • Możliwość rywalizacji zawodników strzelectwa sportowego.
 • Sprawdzenie się zawodników w niecodziennej formie rywalizacji.
 • Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach zbliżonych do startowych.
 •  

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Strzelania odbędą się w następujących terminach:

strzelanie nr 1 –23.11. 2019

Rezultaty Indywidualne akt. 16.12 Rezultaty zbiorcze akt. 19.03

strzelanie nr 2 – 21.12.2019

Rezultaty indywidualne akt. 10.01

strzelanie nr 3 - 25.01.2020

Rezultaty indywidualne akt. 04.03

strzelanie nr 4 – do 16.02.2020 (FERIE ZIMOWE)

Rezultaty indywidualne

strzelanie nr 5 – 07.03.2020

Rezultaty indywidualne akt. 19.03  Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicach macierzystych klubów zawodników startujących. Dopuszcza się odbycie strzelania w tygodniu w ciągu którego jest wyznaczony dzień zawodów (np. mając termin wyznaczony na 23.11. – odbywamy strzelania w dni poprzedzające od 17 do 23.11.)

Proszę o sprawdzanie w jaki sposób zgłaszani są zawodnicy. Wyniki są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i błędne przypisanie konkurencji przy zawodniku spowoduje, że zostanie on umieszczony w błędnej konkurencji.

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Bezpośrednim organizatorem i koordynatorem realizacji projektu “Strzelanie w sieci”, pod patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego są trenerzy: Jolanta Samulewicz (FLOTA Gdynia)i Wojciech Kulmatycki (ZAWISZA Bydgoszcz).

Komunikat całościowy przygotowuje Rafał Szelenbaum.

IV. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział juniorzy młodsi i juniorki młodsze w konkurencjach:

 • Kpn 50 juniorów młodszych
 • Kpn 50 juniorek młodszych
 • Ppn 50 juniorów młodszych
 • Ppn 50 juniorek młodszych

oraz młodziczki i młodzicy następujących konkurencjach:

 • Kpn 40 młodziczek
 • Kpn 40  młodzików
 • Ppn 40 młodziczek
 • Ppn 40 młodzików

V. ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIE WYNIKÓW

Zgłoszenia do zawodów wraz z wynikami strzeoań proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres strzelaniewsieci@gmail.com,  a wszelkie uwagi na adres: jolasam@gmail.com, lub zwiszastrzelectwo@wp.pl

Wzór szablonu dla konkurencji jest do pobrania tutaj.

Uwaga! Nowy szablon na 2019/2020


Plik podpisujemy nazwą klubu i numerem strzelania. Wszystkie konkurencje w danej kategorii wiekowej umieszczamy w jednym arkuszu. Konkurencję wybieramy z listy rozwijanej (lista pokazuje się po kliknięciu strzałeczki w zaznaczonej komórce). Nazwisko danego zawodnika wpisujemy za pierwszym razem gdy startuje i podczas kolejnych startów posługujemy się tym samym arkuszem zmieniając tylko nazwę pliku (numer strzelania) i wyniki zawodnika. Unikamy w ten sposób błędów podczas ponownego wpisywania nazwiska co powoduje problemy przy klasyfikacji, ponieważ program będzie identyfikował różnie napisane nazwiska jako dwie różne osoby.

Uwaga: Podczas wpisywania danych do arkusza nie używamy wielkich liter, np. zamiast KOWALSKA Joanna proszę wpisać Kowalska Joanna. Nazwę klubu też proszę wypisywać w ten sam sposób (wyjątek stanowi skrót KS, WKS, UKS), np. UKS Kaliber Białystok (nie UKS KALIBER Białystok).

Każdy kolejny komunikat proszę pisać uaktualniając wyniki z pierwszego strzelania traktując poprzedni komunikat jako szablon. Nowe nazwiska osób które dojdą do strzelań w kolejnych rundach proszę dopisywać czerwonym kolorem czcionki. Spełnienie powyższych próśb ułatwi pracę przy klasyfikacji.

Pod komunikatem ze strzelania musi znaleźć się imię i nazwisko osoby sprawującej pieczę sędziego nad odbytymi strzelaninami i jego adres internetowy.

VI. KLASYFIKACJA i REGULAMIN KONKURENCJI

 • Zawody powinny być rozgrywane według niniejszego regulaminu, regulaminu ISSF-PZSS w zakresie czasu strzelań, odległości, rodzaju tarcz, broni i ubioru zawodnika.
  Zawodnicy sami oceniają swoje tarcze. Ostateczny wynik po zweryfikowaniu przez trenera zostaje przesłany drogą elektroniczną na właściwy adres (strzelaniewsieci@gmail.com pod wynikami podpisuje się trener odpowiedzialny za strzelanie w danym klubie.
 • Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie po wpłynięciu do organizatora wszystkich wyników od zgłoszonych (do godziny 20.00 w poniedziałek po dniu, w którym odbyło się strzelanie). Komunikaty po terminie nie będą uwzględniane w danym strzelaniu.
 • Komunikat po każdym strzelaniu będzie publikowany na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w ciągu tygodnia po danym terminie strzelań.
 • Komunikat będzie zawierał pojedyncze strzelanie i arkusz zbiorczy strzelań.
 • Komunikat końcowy zostanie podany po ostatniej rundzie strzelań i klasyfikacja końcowa będzie decydowała o wejściu do Finału Strzelania w Sieci. O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów z czterech najlepszych strzelań korespondencyjnych. W przypadku uzyskania jednakowych przez startujących zawodników, decyduję zasada najwyższej ostatniej (przedostatniej itd.) serii z ostatniego strzelania. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia to w/w zasada będzie odnosiła się do przedostatniego strzelania. Klasyfikacja końcowa odbywa się po odrzuceniu najgorszego rezultatu z pięciu odbytych strzelań.
 • Zakończeniem Strzelania w Sieci będą Finały, które ostatecznie sklasyfikują zawodników na czołowych miejscach. Dla Juniorów młodszych finał odbędzie się podczas Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, natomiast dla młodzików finał zostanie rozegrany na ogólnopolskich zawodach młodzików w marcu 2020 (do uzgodnienia). Zasady rozgrywania finałów będą ujęte w osobnych regulaminach.
 • Klub którego zawodnicy nie wezmą udziału w finale mimo zakwalifikowania do pierwszej ósemki, zostanie objęty roczną karencją i nie będzie mógł wystawiać zawodników w kolejnej edycji Strzelania w Sieci.

VII. NAGRODY:

 • Miejsca 1-8 dyplomy, puchary za miejsca pierwsze w klasyfikacji młodzików; nagrody rzeczowe w finałowej rozgrywce juniorów młodszych. Pamiątkowe koszulki za miejsca 1-3 w kategorii młodzik, 1-8 w kategorii juniorów młodszych.

VIII. OPŁATY

 • Udział w zawodach jest bezpłatny.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 • Broń i amunicja własna (klubowa).
 • Wszelkie zapytania proszę kierować pocztą mailową do organizatora bądź telefonicznie: Jolanta Samulewicz: e-mail: jolasam@gmail.com tel. kom. 511 766 747, Wojciech Kulmatycki: e-mail: 2wk1@wp.pl,   tel. kom. 604 393 331.
 • Wszystkie wyniki proszę wyłącznie przesyłać na adres strzelaniewsieci@gmail.com
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach (nie ujęte w niniejszym regulaminie) podejmuje organizator). Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.
 
Jeszcze raz przypominamy, że strzelanie odbywa się zasadzie poszanowania pozostałych strzelających i obiektywnej ocenie uzyskanych przestrzelin.
 
ZE STRZELECKIM POZDROWIENIEM
Podziel się