Strzelanie w sieci - XVIII edycja - 2020/2021

Korespondencyjne zawody w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej dla juniorów młodszych i młodzików w karabinie i w pistolecie

 

REGULAMIN

 1. CEL ZAWODÓW

 

 1. Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na wszystkich strzelnicach w kraju.
 2. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play.
 3. Możliwość rywalizacji zawodników strzelectwa sportowego.
 4. Sprawdzenie się zawodników w niecodziennej formie rywalizacji.
 5. Możliwość sprawdzenia aktualnej formy zawodników w warunkach zbliżonych do startowych.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 2. Strzelania odbędą się w następujących terminach:

 

strzelanie nr 1 –06.12. 2020

Rezultaty indywidualne

 

 

Rezultaty zbiorcze - akt. 01.03

 

 

 

strzelanie nr 2 – 19.12.2020

Rezultaty indywidualne - akt. 30.12

strzelanie nr 3 - 23.01.2021

Rezultaty indywidualne - akt. 19.02

strzelanie nr 4 – do 20.02.2021 (FERIE ZIMOWE)

Rezultaty indywidualne - akt. 19.02

strzelanie nr 5 – 06.03.2021

 

 1. Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicach macierzystych startujących zawodników.
 2. Dopuszcza się odbycie strzelania w tygodniu w ciągu którego jest wyznaczony dzień zawodów (np. mając termin wyznaczony na 23.11. – odbywamy strzelania w dni poprzedzające od 17.11 do 23.11.)

 

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Bezpośrednim organizatorem i koordynatorem realizacji projektu “Strzelanie w sieci”, pod patronatem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego są trenerzy: Jolanta Samulewicz (FLOTA Gdynia)i Wojciech Kulmatycki (ZAWISZA Bydgoszcz).

Komunikat całościowy przygotowuje Rafał Szelenbaum.

 

 1. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział juniorzy młodsi i juniorki młodsze oraz młodziczki i młodzicy następujących konkurencjach:

 • Kpn 50 juniorów młodszych
 • Kpn 50 juniorek młodszych
 • Ppn 50 juniorów młodszych
 • Ppn 50 juniorek młodszych
 • Kpn 40 młodziczek
 • Kpn 40 młodzików
 • Ppn 40 młodziczek
 • Ppn 40 młodzików

 

 1. ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIE WYNIKÓW

Zgłoszenia do zawodów wraz z wynikami proszę przesyłać pocztą elektroniczną UWAGA! Zmiana adresu: sws@pzss.org.pl , a wszelkie uwagi dotyczące wyników na adres samulewicz@pzss.org.pl

Wzór szablonu dla konkurencji jest do pobrania tutaj

(UWAGA! Nowa Wersja! Proszę nie używać zeszłorocznej!). Plik podpisujemy nazwą klubu i numerem strzelania.

 1. Wszystkie konkurencje zarówno młodzików jak i juniorów młodszych umieszczamy w jednym arkuszu.
 2. Konkurencję wybieramy z listy rozwijanej (lista pokazuje się po kliknięciu strzałeczki w zaznaczonej komórce).
 3. W nazwie Klubu proszę posługiwać się oficjalnym skórtem. Lista skórtów
 4. Nazwisko danego zawodnika wpisujemy za pierwszym razem gdy startuje i podczas kolejnych startów posługujemy się tym samym arkuszem zmieniając tylko nazwę pliku (numer strzelania) i wyniki zawodnika. Unikamy w ten sposób błędów podczas ponownego wpisywania nazwiska co powoduje problemy przy klasyfikacji, ponieważ program będzie identyfikował różnie napisane nazwiska jako dwie różne osoby.
 5. Plik należy nazwać nazwą klubu oraz numerem strzelania.

 

 1. KLASYFIKACJA i REGULAMIN KONKURENCJI

 

 • Zawody powinny być rozgrywane według niniejszego regulaminu, regulaminu ISSF-PZSS w zakresie czasu strzelań, odległości, rodzaju tarcz, broni i ubioru zawodnika.

Zawodnicy sami oceniają swoje tarcze. Ostateczny wynik po zweryfikowaniu przez trenera zostaje przesłany drogą elektroniczną na właściwy adres sws@pzss.org.pl pod wynikami podpisuje się trener odpowiedzialny za strzelanie w danym klubie.

 

 • Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie po wpłynięciu do organizatora wszystkich wyników od zgłoszonych (do godziny 20.00 w poniedziałek po dniu, w którym odbyło się strzelanie). Komunikaty po terminie nie będą uwzględniane w danym strzelaniu.

 

 • Komunikat po każdym strzelaniu będzie publikowany na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w ciągu tygodnia po danym terminie strzelań.

 

 • Komunikat będzie zawierał pojedyncze strzelanie i arkusz zbiorczy strzelań.

 

 • Komunikat końcowy zostanie podany po ostatniej rundzie strzelań i klasyfikacja końcowa będzie decydowała o wejściu do Finału Strzelania w Sieci. O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów z czterech najlepszych strzelań korespondencyjnych. W przypadku uzyskania jednakowych przez startujących zawodników, decyduję zasada najwyższej ostatniej (przedostatniej itd.) serii z ostatniego strzelania. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia to w/w zasada będzie odnosiła się do przedostatniego strzelania. Klasyfikacja końcowa odbywa się po odrzuceniu najgorszego rezultatu z pięciu odbytych strzelań.

 

 • Zakończeniem Strzelania w Sieci będą Finały, które ostatecznie sklasyfikują zawodników na czołowych miejscach. Dla Juniorów młodszych finał odbędzie się podczas Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, natomiast dla młodzików finał zostanie rozegrany na ogólnopolskich zawodach młodzików w marcu 2021 (do uzgodnienia). Zasady rozgrywania finałów będą ujęte w osobnych regulaminach.

 

 • Klub którego zawodnicy nie wezmą udziału w finale mimo zakwalifikowania do pierwszej ósemki, zostanie objęty roczną karencją i nie będzie mógł wystawiać zawodników w kolejnej edycji Strzelania w Sieci.

 

 

VII. NAGRODY:

Miejsca 1-8 dyplomy, puchary za miejsca pierwsze w klasyfikacji młodzików; nagrody rzeczowe w finałowej rozgrywce juniorów młodszych. Pamiątkowe koszulki za miejsca 1-3 w kategorii młodzik, 1-8 w kategorii juniorów młodszych.

 

VIII. OPŁATY

Udział w zawodach jest bezpłatny.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Broń i amunicja własna (klubowa).
 3. Wszelkie zapytania proszę kierować pocztą mailową do organizatora bądź telefonicznie: Jolanta Samulewicz: e-mail: samulewicz@pzss.org.pl tel. Kom. 511 766 747, Wojciech Kulmatycki: e-mail: kulmatycki@pzss.org.pl  tel. Kom. 604 393 331.
 4. Wszystkie wyniki proszę wyłącznie przesyłać na adres sws@pzss.org.pl
 5. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach (nie ujęte w niniejszym regulaminie) podejmuje organizator). Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.

 

 

Jeszcze raz przypominamy, że strzelanie odbywa się zasadzie poszanowania pozostałych strzelających i obiektywnej ocenie uzyskanych przestrzelin.

 

ZE STRZELECKIM POZDROWIENIEM

 

 

Podziel się