Funkcjonowanie strzelnic po 4 maja

Poniżej znajduję się dokument do pobrania, zawierający odpowiedzi Ministerstwa Sportu na najczęściej zadawane pytania w sprawie otwieranych obiektów sportowych.

Dodatkowo prosimy o przestrzeganie na otwartych strzelnicach ogólnych zasad dotyczących odległości i gromadzenia się w jednym miejscu.

Na dzień dzisiejszy grupa szkoleniowa może liczyć do 6 osób nie licząc trenera i osób obsługi obiektu.

Ponadto zalecamy aby wykorzystywać co drugie stanowisko strzeleckie na osi. Bez względu na ilość stanowisk na jednej osi (karabin, pistolet) do 6 zawodników ale nie więcej niż połowa liczby stanowisk (jeżeli 12 stanowisk lub więcej = do 6; jeżeli np. 8 stanowisk = do 4 itp.)

Na jednym polu (rzutki) może przebywać maksymalnie do 6 zawodników przy czym należy zachować dystans między zawodnikami min. 2m.

Pragniemy przypomnieć, że  ograniczenia mają charakter ogólnokrajowy i zostały wprowadzone nie decyzją PZSS, ale aktami prawnymi wyższego rzędu, a więc na poziomie władz centralnych RP mogą być też stopniowo luzowane.

Zainteresowanych bieżącą sytuacją w polskim sporcie oraz decyzjami władz centralnych w czasie pandemii zachęcamy do odwiedzania witryny MSiT, które niemal codziennie zamieszcza  komunikaty o postanowieniach podejmowanych przez rząd RP oraz informuje o projektach mających uchronić polski sport przed destrukcyjnymi skutkami koronawirusa paraliżującego praktycznie cały świat: https://www.gov.pl/web/sport

Odpowiedzi - Ministerstwo Sportu

Pobierz
Podziel się