Przepisy, regulaminy i inne materiały szkoleniowe

Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym

Pobierz

Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 - aktualizacja 21.05.2019

Pobierz

System Sportu Młodzieżowego - Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna (MSiT) aktualizacja 28.02.2019

Pobierz

Strzelectwo sportowe 2019 - część szczegółowa (aktualizacja 13.02.2019)

Pobierz

Program nauczania strzelectwa klasy IV-VIII

Pobierz

Druki zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach (karabin, pistolet, rzutki)

Pobierz

Akty prawne

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857).

Pobierz

Ustawa o broni i amunicji z dn, 21 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).

Pobierz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Pobierz

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.

Pobierz

Światowy Kodeks Antydopingowy - Lista Zabroniona 2010 - Stamdard Międzynarodowy - obowiązuje od 1.01.2010.

Pobierz
Podziel się