Regulaminy

Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach objętych programem ISSF na lata 2022 -2024 (tekst jednolity) - aktualizacja 13.05.2024

Pobierz

Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach objętych programem ISSF na lata 2022 -2024 (z oznaczeniem zmian) - aktualizacja 13.05.2024

Pobierz

Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym

Pobierz

System Sportu Młodzieżowego - Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna (MSiT)

Pobierz

Strzelectwo sportowe 2024 - część szczegółowa (aktualizacja 26.02.2024)

Pobierz

Zasady punktowania na zawodach SSM na rok 2024

Pobierz

Program nauczania strzelectwa klasy IV-VIII

Pobierz

Druki zgłoszenia zawodników do udziału w zawodach (karabin, pistolet, rzutki)

Pobierz
Podziel się