Biblioteka trenera

Analiza obciążeń treningowych

Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia

Analiza okresu przygotowawczego w treningu strzeleckim....

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój talentów sportowych

Analiza wyników badań diagnostycznych członków Kadry Narodowej...

Aspekty medyczne treningu strzeleckiego

Badania medyczne u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe

Blisko szczytu – wsparcie i mobilizacja czy…?

Bóle nadgarstka w aspekcie treningu strzeleckiego

Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u zawodników...

Budowa somatyczna i postawa ciała zawodników strzelectwa sportowego

Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika

Celowanie w pistolecie sportowym

Charakterystyka proporcji kończyny górnej zawodników strzelectwa...

Ciekawe imprezy strzeleckie

Co w pracy trenera jest ważne, a o czym często zapominamy

Coaching osobisty jako metoda wspierania rozwoju zawodników...

Ćwiczenia relaksacyjne dla oczu w strzelectwie

Ćwiczenie usprawniające postrzeganie

Cykl nauki strzelania konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 2x30...

Czas coś zmienić, czyli co można zrobić aby trening był twórczy

Częstość skurczów serca a statyka broni na przykładzie strzelań...

Czucie głębokie a równowaga

Czynności zawodowe trenera

Czynności zawodowe trenera w opinii sportowców i szkoleniowców

Dobór rękojeści, pistoletu i postawy w szkoleniu początkowym

Dobra komunikacja – czyli komu potrzebny jest coaching?

Dobry trener zły trener

Dokąd zmierzamy ? Sytuacja polskiego strzelectwa śrutowego

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów

Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe

Efektywny dobór amunicji

Elektroniczne tarcze strzeleckie

Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym

Ewolucja strzelania w pięcioboju nowoczesnym. Od broni palnej do...

Flow – stan optymalnego doświadczenia a strzelectwo sportowe

Informatyka i elektronika w strzelectwie sportowym

Jak być efektywnym liderem we współczesnej organizacji?

Jakie stosować obciążenia w strzelaniach dokładnych w grupie juniorów?

Kierunki zmian rozgrywania strzelań finałowych

Kobiety w strzelectwie sportowym

Kompetencje zawodowe trenera strzelectwa sportowego

Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia

Komunikacja – jak „trafić” do drugiej osoby?

Kontrola procesu treningowego w strzelectwie sportowym

Kontrola treningu

Leczenie i profilaktyka zespołu suchego oka

Liga Młodzieżowa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Medytacja w ujęciu praktycznym

Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania

Metodyka nauczania konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów

Mistrz – lata pracy czy kwestia przypadku?

Motywacja w nowoczesnym podejściu do zarządzania...

Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej

Narażenie na hałas w strzelectwie sportowym

Nim padnie pierwszy strzał

Nowoczesne rozwiązania techniczne w sporcie strzeleckim

Nowoczesny trening strzelecki. Kształtowanie umiejętności celowania

Ocena wyniku sportowego w strzelectwie i jego dokumentowanie

Oddychanie

Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym

Organizacja klasy sportowej na przykładzie VIII Sportowego...

Organizacja naboru na przykładzie sekcji strzeleckiej WKS „Śląsk”

Organizacja przedsięwzięć sportowych w strzelectwie

Organizacja sportowa – jej uwarunkowania w ujęciu wielowymiarowym

Organizacja zawodów sportowych

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2006

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2007

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2008

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2009

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2010

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2011

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2012

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2013

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2014

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2015

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2016

Ołów jako zagrożenie zdrowia na strzelnicach sportowych

Percepcja czasu i jej implikacje dla sportu

Pistolet szybkostrzelny 2x30

Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy...

Pistolet szybkostrzelny – ewolucja dyscypliny, nowe tendencje...

Planowanie procesu szkolenia. Tworzenie rocznego cyklu szkolenia...

Planowanie szkolenia, rodzaje cykli szkoleniowych w strzelectwie...

Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym

Podstawowe zasady taperingu (ograniczania obciążeń) w mikrocyklach...

Podstawy techniki w strzelaniach z broni krótkiej

Podsumowanie zagadnień związanych z opieką medyczną nad Kadrą Narodową

Polityka startowa jako istotny element projektowania systemów...

Porady praktyczne dla trenerów

Porady praktyczne dla trenerów – kontrola i regulacja prędkości...

Porównanie obciążeń treningowych wybranych makrocykli olimpijskich

Porównanie poziomu sportowego w latach 2005-2007 oraz 2009-2011...

Poszukiwanie inspiracji w literaturze

Potrzebna modyfikacja treningu

Potrzeby energetyczne sportowców

Praca trenera strzelectwa sportowego

Praktyczne aspekty projektowania systemów treningowych

Praktyczne sposoby utrudniania sobie życia, czyli czym skorupka za...

Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie trenignu strzeleckiego

Preferowany typ koncentracji uwagi

Preparaty nawilżające błonę śluzową nosa i gardła

Problem adaptacji do zmiany stref czasowych w strzelectwie sportowym

Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik

Problemy symetryzacji w treningu sportowym w aspekcie treningu w...

Profesjonalny trener

Program badań diagnostycznych realizowanych przez PZSS

Propozycje zmian w systemie rozgrywania MMM od 2012 roku

Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów

Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca

Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym

Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelania...

Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem

Rola coacha w pracy trenera sportowego

Rola preparatów ziołowych w profilaktyce infekcji u sportowców

Równowaga w strzelectwie. Pistolet – strzelania dokładne

Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych

Rozpoznawanie oznak stosowania substancji odurzających przez młodzież

Sam zadbaj o swój kręgosłup – propozycja ćwiczeń

Sens treningu wysokościowego w strzelectwie sportowym

Skuteczność startu reprezentacji narodowych...

Skuteczny trener strzelectwa sportowego

Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski

Sposoby rejestracji przebiegu strzelania na urządzeniach mobilnych

Społeczne kompetencje trenerów w sporcie

Sprawozdanie z wyników badań audiometrycznych zawodników Kadry...

Środki treningowe i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przy ...

Środki treningowe w strzelectwie sportowym

Starty kobiet w roku Igrzysk Olimpijskich – Rio De Janeiro 2016

StreZ – System Treningu Zintegrowanego

Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny

Strzelectwo westernowe

Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poziom lęku wśród...

Stymulacja audio-wizualna

System komputerowego wspomagania treningu – Scatt

Szkolenie dzieci w strzelectwie sportowym na przykładzie Ecole...

Sztuka koncentracji - przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie

Technika strzelania i metodyka nauczania konkurencji strzelania do...

Technika strzelania z postawy klęczącej

Tempo i rytm strzelania

Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego

Trener jako lider

Trener(ka) z krwi i kości

Trening i wyniki sportowe Aleksandry Jarmolińskiej w cyklu...

Trening wysokościowy w strzelectwie sportowym – badanie pilotażowe

Trening wysokościowy w strzelectwie sportowym – kontynuacja badań

Trudny wybór – wygodnie czy aktywnie? (postawa strzelecka...

Trzy filary sukcesu

Twórczy i korzystny wpływ coachingu sportowego na efekty pracy...

Udział kobiet w kwalifikacjach do IO – Rio De Janeiro 2016...

Udział kobiet w sporcie wyczynowym i związane z tym stereotypy

Warto biegać

Warto uprawiać coaching

Widowisko sportowe

Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania...

Wpływ psychiki na funkcjonowanie organizmu człowieka w świetle...

Wspieranie rowoju sportowców

Współczesne wyzwania w procesie prowadzenia grupy sportowej

Współpraca pomiędzy trenerem a sportowcem

Wybrane aspekty funkcjonowania uwagi w strzelectwie sportowym

Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodeg...

Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia

Wybrane aspekty równowagi posturalnej

Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w konkurencjach...

Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym

Wybrane elementy przygotowania psychicznego.

Wybrane elementy przygotowania taktycznego

Wybrane elementy przygotowania taktycznego w konkurencjach śrutowych

Wybrane środki treningowe w specjalistycznym treningu bezstrzałowym

Wybrane zagadnienia organizacji zgrupowań szkoleniowych

Wybrane zagadnienia skuteczności szkolenia sportowego

Wykaz substancji zabronionych w sporcie 2015

Wykorzystanie programu Excel do zapisywania wyników rywalizacji...

Wykorzystanie trenażera Marksman Training System AB ST-2...

Wykorzystanie żonglerki w strzelectwie sportowym

Wykorzystywanie klimatyzowanych pomieszczeń w aspekcie przygotowań...

Wyniki w konkurencji Ppn-40, 10 m, kobiet, w zawodach rangi mistrz...

Wytrzymałość statyczna w pistolecie a forma sportowa

Wzmacnianie odporności za pomocą bakteryjnych immunostymulantów...

Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań

Zarządzanie we współczesnej organizacji sportowej

Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym

Zastosowanie ułatwień w nauczaniu strzelania z karabinu pneumatycznego

Zespoły bólowe barku a strzelectwo sportowe

Zmiana przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich dla...

Zmiany jako wyznacznik nowoczesnego podejścia do zarządzania...

Zmiany w przepisach antydopingowych obowiązujące od 2015 roku

Znaczenie witaminy D i zalecenia dotyczące jej stosowania w aspekcie..

Zróżnicowanie morfologiczne zawodniczek strzelectwa sportowego

Podziel się