Biblioteka trenera

Analiza obciążeń treningowych

Aspekty medyczne treningu strzeleckiego

Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika

Celowanie w pistolecie sportowym

Ciekawe imprezy strzeleckie

Ćwiczenia relaksacyjne dla oczu w strzelectwie

Ćwiczenie usprawniające postrzeganie

Czynności zawodowe trenera w opinii sportowców i szkoleniowców

Droga do Pekinu. Konkurencje pistoletowe

Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym

Informatyka i elektronika w strzelectwie sportowym

Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia

Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania

Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej

Nim padnie pierwszy strzał

Nowoczesny trening strzelecki. Kształtowanie umiejętności celowania

Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym

Osiągnięcia sportowe w zawodach głównych w roku 2008

Pistolet szybkostrzelny 2x30

Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym

Podsumowanie zagadnień związanych z opieką medyczną nad Kadrą Narodową

Porady praktyczne dla trenerów

Praca trenera strzelectwa sportowego

Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie trenignu strzeleckiego

Preferowany typ koncentracji uwagi

Problem adaptacji do zmiany stref czasowych w strzelectwie sportowym

Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik

Profesjonalny trener

Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów

Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca

Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym

Psychologia i technologia sztuki celowania

Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem

Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych

Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski

Środki treningowe i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przy ...

Środki treningowe w strzelectwie sportowym

Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny

Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poziom lęku wśród...

Sztuka koncentracji - przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie

Technika strzelania z postawy klęczącej

Wielostopniowy system naboru

Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia

Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym

Wybrane elementy przygotowania psychicznego.

Wybrane zagadnienia organizacji zgrupowań szkoleniowych

Wykorzystanie żonglerki w strzelectwie sportowym

Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań

Zarządzanie we współczesnej organizacji sportowej

Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym

Podziel się