Dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów

Sportowiec przestanie się rozwijać, gdy jego trener spocznie na laurach. Większość ludzi nie poświęca na to czasu.

Autor: Kurzawski Kazimierz

Stałe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji jest wymogiem współczesnej chwili. Należy pamiętać, że liczy się tylko własne podnoszenie kwalifikacji, które pozwalają na dokonanie również korekt w wyborze drogi życiowej i zawodu. Zdobyte wykształcenie i umiejętności dewaluują się stopniowo w miarę doskonalenia metod i technik pracy.

Sport strzelecki jest szczególnym miejscem pracy, w którym liczą się niekonwencjonalne rozwiązania techniczne i taktyczne, w którym spełniać się mogą różne osobowości.

Kształcenie i doskonalenie trenera jest rozłożone na lata i ma wiele źródeł.

Ustawiczny przyrost wiedzy w poszczególnych dziedzinach nauki, której opanowanie jest warunkiem koniecznym dla wszystkich szkoleniowców potrzebny do skutecznego nauczania. Nowe wyzwania w sporcie wymagają innowacyjnego i wielowymiarowego spojrzenia na kształcenie trenerów. Aby podołać swym licznym i różnorodnym obowiązkom, aby zapewnić stały rozwój oraz stały wzrost wyników sportowych swoich uczniów, każdy szkoleniowiec musi nabywać i stale doskonalić różne wiadomości, nawyki i umiejętności określające jego kwalifikacje zawodowe warunkujące skuteczność niezmiernie różnorodnej pracy, nastawionej na szkolenie, w tym oddziaływanie wychowawcze, motywowanie i kształtowanie osobowości sportowców.  Aby podołać licznym obowiązkom szkoleniowym należy stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności praktyczne. Problem ustawicznego kształcenia i samokształcenia jest w przypadku szkoleniowców sprawą bardzo ważną, chociażby, dlatego, że szkoleniowiec ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu sportowca i musi mieć na uwadze to, by w procesie trenowania jak najmniej szkodzić. „W procesie treningu nie można popełniać błędów, jeżeli się je popełnia, to nie mogą być one następstwem opieszałości, niedołęstwa lub co najgorsze braku wiedzy. Współczesny trening sportowy przebiega na granicy biologicznego bezpieczeństwa, w związku z czym najmniejszy błąd w jednym z elementów programu może spowodować bardzo negatywne dla zdrowia skutki, za które płaci zawsze sportowiec” (Naglak 1987 s 417). Każdy szkoleniowiec, niezależnie od systemu doskonalenia kadr powinien sam dbać nie tylko o swoje kwalifikacje i przydatność zawodową, ale także o rozwój tych kwalifikacji, by nadążyć za rozwojem sportu w zmieniającym się świecie. Zadaniem dokształcania zawodowego powinno być udzielanie pomocy szkoleniowcom w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw, które pozwalałyby im stać się uczącymi przez całe życie zawodowe, umożliwiałyby maksymalne wykorzystanie ich zdolności oraz radzenia sobie ze zmianami.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się