Odzyskiwanie dostępu do konta

W przypadku braku możliwości zalogowania do systemu PZSS oraz braku możliwości skorzystania z resetowania hasła dostęp może zostać przywrócony przez zresetowanie hasła przez klub zawodnika.

Osobom niezrzeszonym w klubie PZSS może zresetować hasło po przesłaniu wniosku odzyskanie dostępu do konta.

Wniosek można podpisać podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub odręcznie i przesłać na adres portal@pzss.org.pl

Podziel się