Licencja Zawodnicza

Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego

Pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.

Pobierz

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim

Pobierz

Wniosek o zmianę barw klubowych

Pobierz

Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych

Pobierz
Podziel się