Licencje sędziowskie

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (obowiązuje od 1.01.2018)

Pobierz

Przeprowadzanie kursów

Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. III

Pobierz

Instrukcja obiegu dokumentów związanych z kursami sędziowskimi

Pobierz

Wniosek o zatwierdzenie kursu sędziowskiego

Pobierz

Sprawozdanie z kursu sędziego strzelectwa

Pobierz

Podnoszenie klasy

Karta pracy sędziego strzelectwa sportowego

Pobierz

Karta pracy sędziego strzelectwa dynamicznego

Pobierz

Instrukcja obiegu dokumentów związanych z kursami sędziowskimi

Pobierz

Przedłużanie ważności licencji

Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa sportowego

Pobierz

Wniosek o przedłużenie ważności licencji sędziego strzelectwa dynamicznego

Pobierz

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa sportowego klasy trzeciej i drugiej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i państwowej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa dynamicznego klasy trzeciej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa dynamicznego klasy drugiej, pierwszej i państwowej ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Wzory licencji sędziowskich

Wzory licencji sędziowskich (strzelectwo statyczne)

Pobierz

Wzory licencji sędziowskich (strzelectwo dynamiczne)

Pobierz
Podziel się