Licencje sędziowskie

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (aktualizacja 1.01.2022)

Pobierz

Przeprowadzanie kursów

Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. III

Pobierz

Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa dynamicznego kl. III

Pobierz

Instrukcja obiegu dokumentów związanych z kursami sędziowskimi

Pobierz

Wniosek o zatwierdzenie kursu sędziowskiego

Pobierz

Sprawozdanie z kursu sędziego strzelectwa

Pobierz

Podnoszenie klasy

Karta pracy sędziego strzelectwa sportowego

Pobierz

Karta pracy sędziego strzelectwa dynamicznego

Pobierz

Przedłużanie ważności licencji

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa sportowego ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Zbiorcze zestawienie sędziów strzelectwa dynamicznego ubiegających się o przedłużenie ważności licencji

Pobierz

Wzory licencji sędziowskich

Wzory licencji sędziowskich statycznych i dynamicznych

Pobierz
Podziel się