Modyfikacja taktyki strzelania w świetle zmian w strzelectwie sportowym

W działaniu szkoleniowym błąd taktyczny nie zamyka się w wymiarze jednostkowym, jest nie tylko przegraną sportowca, lecz także porażką trenera i klubu

Kazimierz Kurzawski

Autor: Staniszewski Cezary

Wstęp

Taktyka jest słowem zapożyczonym z terminologii wojskowej i dotyczy bezpośrednich i aktualnych walk w złożonych warunkach terenowo - pogodowych, co należy interpretować, jako przygotowanie i skuteczne działanie w bieżącym starciu. Taktyka więc jest sztuką organizowania działań i kierowania nimi, w celu osiągnięcia zwycięstwa sportowego (rekordowego lub optymalnego rezultatu).

Pragnę przypomnieć, że taktyka sportowa to sposób prowadzenia walki uwzględniający regulaminy i przepisy dyscypliny sportu i jej poszczególnych konkurencji. Uwzględniać ona musi również możliwości własne (w konkurencjach indywidualnych) oraz warunki walki (zewnętrzne i wewnętrzne).

Szanowni Państwo, dynamiczne zmiany regulaminowe i programowe w strzeleckich konkurencjach olimpijskich spowodowały konieczność zmian procesu szkolenia, w tym także taktycznego przygotowania do walki sportowej. Nadmieniam, że usunięto z programu Igrzysk Olimpijskich trzy indywidualne męskie konkurencje (Kst 60l, Pdw 60, Double Trap). Na ich miejsce wprowadzono również trzy nowe mieszane (mix) konkurencje olimpijskie; Kpn 40 mix, Ppn 40 mix, Trap mix (zespół mix składa się z jednej zawodniczki i jednego zawodnika – wynikiem drużyny mix jest suma uzyskanych przez nich rezultatów wspólnie w strzelanej konkurencji). W zaistniałej sytuacji skład olimpijski kobiet i mężczyzn w strzelectwie sportowym został zrównany i obecnie stanowi 50%k+50%m (uprzednio stanowił 40%k+60%m). Obecnie program Igrzysk Olimpijskich w strzelaniach precyzyjnych obejmuje 10 konkurencji „karabinu oraz pistoletu”, z czego 4 są to konkurencje „kulowe” a 6 stanowią konkurencje „pneumatyczne”. Poprzednio proporcje były odwrócone.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Staniszewski Cezary

Podziel się