Zastosowanie ułatwień w nauczaniu strzelania z karabinu pneumatycznego

Autor: Brzeziński Patryk

W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się ogromny postęp w sporcie wyczynowym. Poziom wyników sportowych, który jeszcze niedawno był się nie do osiągnięcia stał się faktem, a liczba zawodników uzyskujących najwyższe rezultaty sportowe stale wzrasta. Ktoś nie zorientowany mógłby zapytać: jakie są przyczyny tej nadzwyczajnej progresji wyników? Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jednakże wśród wielu możliwych jedna wskazuje na fakt, że sport jest dziedziną bardzo pobudzającą do współzawodnictwa, dlatego też wysoka motywacja ćwiczących zachęca ich do wielu godzin ciężkiej pracy. Równocześnie trening stał się bardziej wyrozumowany, częściowo jako wynik pomocy różnych specjalistów i naukowców. Obecnie znacznie poszerzyła się wiedza o sportowcach co znajduje bezpośrednie odbicie w metodyce treningu. Powstają nowe metody, które często okazują się pożyteczne w codziennej pracy treningowej. Wydaje się, że nauka o sporcie przekształca się z formy humanistyczno opisowej, na formy ściśle opisowe” (Bompa 1990 s. 8).

We współczesnym sporcie mistrzem nie zostaje osoba stosująca najdłuższy i najcięższy trening. Mistrzostwo zależy w dużej mierze od jakości, a co za tym idzie efektywności treningu. Teoretycy sportu jak i trenerzy praktycy od lat zajmują się modyfikowaniem, programowaniem, planowaniem oraz optymalizacją systemów treningowych. W dobie ciągłego przyśpieszania i ulepszania rzeczywistości szkolenie sportowe musi być poddane gruntownej weryfikacji. Metody, formy i środki treningowe muszą ewoluować wraz ze stałym wzrostem wyników na arenach sportowych w kraju i za granicami.

Cel pracy

Ocena efektywności stosowania ułatwienia w postaci statywu ze sprężyną w nauczaniu i doskonaleniu strzelania z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej.

Hipotezy badawcze

Proponowane ułatwienia zapewnią skuteczniejsze efekty nauczania i doskonalenia wybranych elementów techniki strzelania z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Brzeziński Patryk

Podziel się