Nowoczesne rozwiązania techniczne w sporcie strzeleckim

Autor: Gładyszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena

Przeżywamy prawdziwą rewolucję w przepisach ISSF. Wywołuje ona skrajnie różne reakcje – od pełnego poparcia, po zdecydowaną negację, ale zawsze pojawia się pytanie: Dlaczego? Dlaczego zdecydowano się na tak drastyczne zmiany? Czy przyczyną są jedynie wymagania stawiane przez przedstawicieli mediów, którzy jasno deklarują, że nie będą prowadzić jakichkolwiek transmisji (czy nawet retransmisji) z zawodów strzeleckich, jeśli nie zwiększy się medialność naszej dyscypliny? Z całą pewnością jest to argument wiodący. Ale czy jedyny? Zwróćmy uwagę na fakt, że część zmian nie ma wpływu na medialność strzelectwa. Należy więc zadać sobie pytanie, jaki wpływ na strzelectwo ma rozwój techniczny, projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów, konstruowanie nowych urządzeń, które podlegają ciągłej miniaturyzacji. W jakim kierunku pójdzie sport strzelecki? Jakie nowoczesne rozwiązania techniczne znajdą w nim swoje zastosowania? Jakich zmian możemy spodziewać się w kolejnych latach? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, mając  świadomość, że odpowiedź nie będzie pełna i definitywna. Podamy także kilka przykładów prowadzonych badań nad zastosowaniem nowoczesnej techniki w sporcie strzeleckim.

Stroje strzeleckie

Dawno, dawno temu zawodnicy strzelali w „normalnych” ubraniach sportowych. Szybko jednak stwierdzono, że kurtka skórzana zapewnia nie tylko zwiększenie tarcia stopki karabinu, ale także poprawia statykę całej postawy strzelca. A czym skóra grubsza, tym lepiej. Szybko przyszedł czas na „kufajki”, pikowane grube kurtki, które nie tylko stabilizowały postawę, ale pomagały wytłumić wpływ tętna na karabin. UIT (Union International de Tir), poprzedniczka ISSF musiała wprowadzić regulacje dotyczące strojów strzeleckich. W ostatnich latach stosowano więc metody pomiarowe (wykorzystujące znane metody pomiarów fizycznych) pozwalające określić nie tylko grubość  materiału przy zadanej sile, ale także jego elastyczność. Ustalono graniczne wartości, których elementy stroju i wyposażenia nie mogą przekraczać. Od tego momentu rozpoczął się wyścig producentów - często w pomysłach na ominięcie stawianych ograniczeń. 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Gładyszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena

Podziel się