Wybrane elementy przygotowania taktycznego w konkurencjach śrutowych

Autor: Młodzianowski Robert

„Taktyka sportowa, to celowy, racjonalny, ekonomiczny i planowany sposób prowadzenia walki, uwzględniający poziom umiejętności i możliwości własnych i przeciwnika, teren i warunki walki, a także regulaminy i przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie.” (Sozański, 1999, s. 160)

„W szkoleniu dzieci i młodzieży na etapie szkolenia wszechstronnego udział taktyki jest znikomy i obejmuje przede wszystkim poznanie regulaminów i przepisów, zasad ustawienia, poruszania się. Jednak od samego początku należy wyjaśnić taktyczną rolę opanowywanej techniki. Zawodnik powinien wiedzieć, jakie zadania taktyczne może rozwiązywać za pomocą konkretnego działania technicznego” (Sozański, 1999, s. 162).

Szkoląc zawodników specjalizujących się w strzelaniach do rzutków powinniśmy zwrócić uwagę na następujące elementy przygotowania taktycznego:

 1. Wyjaśnienie roli przygotowania taktycznego w treningu strzeleckim.
 2. Zaznajomienie zawodnika z regulaminami strzelań Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego w szczególności:
  1. a) zasadami zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy,
  2. b) z dopuszczalnym ubiorem,
  3. c) z dopuszczalną bronią,
  4. d) z przebiegiem podstawowej konkurencji, z przebiegiem finału oraz z zasadami rozgrywania baraży,
  5. e) z wykroczeniami i karami dyscyplinarnymi,
  6. f) z komendami sędziowskimi,
  7. g) z zachowaniem podczas nieprzewidzianych przerw w strzelaniu (awaria wyrzutni do rzutków, awaria aparatury sterującej, brak prądu)
  8. h) z zachowaniem podczas wystąpienia niesprawności broni lub amunicji oraz w przypadku nieregulaminowych rzutków.
 3. Zachowanie zawodnika przed, w trakcie i po zawodach:

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kucharczyk Krzysztof

Podziel się