Pistolet szybkostrzelny – ewolucja dyscypliny, nowe tendencje szkoleniowe

Autor: Staniszewski Cezary

Wprowadzenie

W trakcie zawodów sportowych oraz monitoringów Kadry Narodowej miałem okazję zaobserwować jak i również ocenić, pracę na stanowisku oraz walkę sportową pozostałych zawodników. W wyniku tej obserwacji, mogę stwierdzić, że większość z nich ma podstawowe braki w wyszkoleniu przede wszystkim technicznym i taktycznym, co utrudnia osiąganie wyników na miarę posiadanego talentu. W wielu klubach mimo dobrych warunków wcale nie prowadzi się szkolenia w tej konkurencji, a bywa, że wystawia się zawodnika kompletnie nie przygotowanego. Sytuacja ta spowodowała ogromny dystans do czołówki krajowej, jak również zniechęcenia do uprawiania tej konkurencji. Rozmowy z wybranymi zawodnikami potwierdziły również brak klarownej koncepcji szkoleniowej w pistolecie szybkostrzelnym (etapowego osiągania celów ujętych w planie szkoleniowym). W zaistniałej sytuacji postanowiłem w niniejszym artykule ułatwić, kolegom trenerom, szkolenie poprzez przekazanie pewnych ważnych informacji i tendencji treningowych oraz przedstawienia przykładowych planów treningowych (treningów).

Zarys historyczny konkurencji Pistolet Szybkostrzelny (Pistolet Sylwetkowy)

Odrodzenie nowoczesnych Igrzysk Olimpijskich, zapoczątkowało masowy trend sportowy w skali światowej (pierwsze Igrzyska odbyły się w Atenach w 1896 r.). Już podczas pierwszych Igrzysk w Atenach Strzelectwo Sportowe znalazło się w programie zawodów. Program ten obejmował m.in. dwie konkurencje Pistoletowe. Do tych konkurencji należały

  1. Pistolet Dowolny, strzelany na dystansie 50 m, (60 strzałów, 6 serii po 10 strzałów)
  2. Pistolet Sylwetkowy strzelany na dystansie 25 m, (serie do 5 tarcz w kształcie sylwetki, w czasach 8s, 6s, 4s, po dwie serie, w dwóch częściach po 30 strzałów)

Pistolet Dowolny w pierwotnej formie zachował się do dzisiaj. Modyfikacją było zmniejszenie czasu trwania konkurencji i ostatnio wprowadzenie finałów (8 najlepszych zawodników rozgrywa finał). Jeśli chodzi o Pistolet Szybkostrzelny, konkurencja ta przeszła szereg zmian regulaminowych i modyfikacji (w sumie naliczyłem ich 14). Zmiany te, w skrócie przytoczę.

  1. Modyfikacja tarcz czarna sylwetka bez pierścieni, o wysokości 160 cm. Później była sylwetka z obłymi pierścieniami od 1 na dole. Kolejna modyfikacja tarczy bez głowy, następnie tylko korpus a ostatnio tarcza jest okrągła. Tarcza obła, pole powierzchni 10 wynosiła 128,5 cm², a obecna 10 jest okrągła i wynosi 78,5 cm². 9 była natomiast ok. 46% większa. Obecna tarcza papierowa i elektroniczna punktowana z dziesiętnymi, jest z pierścieniami od 5, koloru czarnego ma średnicę 50 cm i dodatkowo posiada dwie białe linie umiejscowione od 8 na zewnątrz. Tarcza finałowa do tej konkurencji ma wyszczególnione Hity (ocena 9,7 i w górę).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014,
ISBN 978-83-928836-6-1

Autor: Staniszewski Cezary

Podziel się