Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych

Autor: Krzysztof Kisiel

Układając plany treningowe i startowe dla zawodnika strzelectwa sportowego, nie sposób nie wziąć pod uwagę obciążeń treningowych i startowych, jakim chcemy poddać zawodnika w ciągu całego sezonu.  

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu przygotowań do Mistrzostw Europy oraz wykazanie ewentualnych  zależności między wielkością stosowanych obciążeń a osiąganymi rezultatami sportowymi.

I. Obciążenia treningowe i startowe

Według Naglaka, „obciążenia treningowe wyrażają wysiłek wykonywany przez sportowca w aspekcie fizycznym, psychicznym i umysłowym. […] Pomiar obciążeń treningowych nie jest jedynym ograniczeniem racjonalizacji treningu sportowego. W sporcie klasyfikowanym chodzi bowiem nie tylko o ustalenie globalnych wielkości obciążeń, lecz o zachowanie właściwej ich struktury uwarunkowanej celami etapowymi, wiekiem sportowca czy też wymaganiami dyscypliny, czy konkurencji sportu” (Naglak, 1987).

W strzelectwie sportowym, ze względu na specyficzny charakter wysiłku fizycznego, określenie współcześnie stosowanymi metodami rzeczywistego wpływu obciążenia na organizm człowieka stwarza jego nie zawsze prawidłowy obraz, a często bywa wręcz niemożliwe.

Myśląc o obciążeniu w strzelectwie, należy mieć na uwadze obciążenia zewnętrzne, charakteryzowane liczbą wykonywanych złożeń, ilością wystrzelanej amunicji oraz czasem treningu. Natomiast obciążenia wewnętrzne są bardzo trudne do określenia, ponieważ ten sam bodziec treningowy oddziałuje na różnych zawodników w różny sposób (dla jednego może to być bodziec średni, a dla innego maksymalny).

Charakteryzując obciążenia treningowe w cyklu przygotowań zawodnika, uprawiającego strzelectwo sportowe, biorę pod uwagę następujące elementy:

  • czas treningu specjalistycznego;
  • czas treningu ogólnorozwojowego;
  • liczbę złożeń i wystrzelanej amunicji;
  • liczbę wystrzelanej amunicji;
  • średnią intensywność strzelania (liczbę złożeń i wystrzelanej amunicji/godzinę);
  • liczbę treningów ( specjalistycznych i ogólnorozwojowych).

Analizując obciążenia startowe biorę pod uwagę następujące elementy:

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7.

Autor: Kisiel Krzysztof

Podziel się