Szkolenie dzieci w strzelectwie sportowym na przykładzie Ecole de Tir Francuskiej Federacji Strzelectwa Sportowego

Autorzy: Gładszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena

System Sportu Młodzieżowego 2007, przygotowany przez Ministerstwo Sportu zawiera regulaminy współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej [System Sportu Młodzieżowego 2007]. Przewiduje organizację współzawodnictwa w czterech kategoriach wiekowych, w przypadku strzelectwa: młodzików (14-15 lat), juniorów młodszych (16-17 lat), juniorów (18-20 lat) i młodzieżowców (21-23 lata). Istniejący system trudno jest więc nazwać „systemem szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym”, gdyż de facto wyklucza on ze szkolenia dzieci. Trudno bowiem nazwać „dzieckiem” 14-15 latka. W czasach, gdy 7% 14-latków ma już za sobą inicjację seksualną [TNS OBOP 2002) przepisy zabraniają strzeleckiej rywalizacji sportowej przy użyciu wiatrówek o rok od nich młodszym koleżankom i kolegom! Obowiązujące rozporządzenia (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. [Rozporządzenie 2004]) ograniczają nie tylko możliwość udziału w rywalizacji, ale także w treningach dzieciom i młodzieży poniżej 14 roku życia. Powstaje sytuacja, w której trenerzy stają przed wyborem, czy na przykład do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików wystawiać zawodniczki i zawodników wziętych z przysłowiowej „ulicy”, czyli praktycznie niewyszkolonych, czy też łamać obowiązujące prawo i szkolić dzieci młodsze w taki sposób, by osiągając wiek 14 lat miały już odpowiednie przygotowanie do bezpiecznego uprawiania strzelectwa sportowego i udziału w rywalizacji sportowej. Niektóre kluby starają się omijać przepisy i przeprowadzają nabór ogłaszając, że jest on prowadzony tylko i wyłącznie, jako „ogólnorozwojowy trening jedynie przygotowujący do uprawiania strzelectwa sportowego”. Nawet jeśli przyjąć, że takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne, to jak przekonać np. 10-latka, żeby przez kolejne 3 lata „ogólnie się rozwijał i przygotowywał do uprawiania strzelectwa”, a gdy już osiągnie wiek 14 lat otrzyma prawo oddania pierwszego w swoim życiu strzału z wiatrówki w ramach rywalizacji ze swoimi rówieśnikami?

Trudno nawet stwierdzić, że narzucony przez Ministerstwo Sportu system szkolenia dzieci w strzelectwie sportowym jest systemem niedoskonałym, gdyż jak wspomniano wcześniej - po prostu w Polsce nie istnieje.

Ale czy tak musi być? Czy w XXI wieku, w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego naprawdę nie można opracować rozsądnego systemu szkolenia dzieci w tej pięknej i tak pożytecznej dla rozwoju ważnych cech charakteru, jak odpowiedzialność, szacunek dla innych, opanowanie, umiejętność samokontroli dyscyplinie sportu olimpijskiego? Doświadczenia innych krajów pokazują, że tak być nie musi, a system szkolenia nie tylko może zapewnić rozwój wspomnianych cech charakteru, ale także umożliwić rywalizację sportową już nawet 8-latkom! I wszystko to bez narażenia ich zdrowia na typowe kontuzje występujące u zawodników strzelectwa sportowego.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007).

Autor: Gładyszewski Grzegorz, Gładyszewska Bożena

Podziel się