Elektroniczne tarcze strzeleckie

Autor: Bartosiak Tadeusz

Urządzenia do elektronicznej rejestracji strzału stosowane są powszechnie w wojsku do ćwiczeń strzeleckich oraz do zastosowań cywilnych w sporcie strzeleckim. Od dawna próbowano znaleźć najlepsze rozwiązanie techniczne, które umożliwiłoby dokładny pomiar oddanego strzału uwzględniając kaliber pocisku jego prędkość i warunki atmosferyczne na strzelnicy. Do tego celu opracowano różne układy urządzeń mechanicznych i elektronicznych, które stosowały lub stosują następujące rozwiązania: ultradźwięki, promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, zjawisko fotoelektryczne, pojemność lub indukcyjność. Urządzenia te mogą rejestrować i oceniać trafienia do celów konwencjonalnych (papier, drewno, metal itd.) oraz celów niematerialnych (obraz celu wyświetlony na płaszczyźnie cieczy lub dymu). Ze względu na konstrukcję tarczy oraz na potrzeby użytkowników dokładność oceny strzału jest różna w zależności od potrzeb użytkownika – od potwierdzenia trafienia w cel aż do pomiaru na poziomie setnych milimetra.

Opracowanie zawiera opisy niektórych rozwiązań konstrukcyjnych systemów oceny strzału opatentowanych w latach 70 ubiegłego stulecia oraz tych, które są obecnie stosowane na całym świecie.

Ultradźwięki

 Ultradźwięki wykorzystywane są od dawna w technice do pomiaru głębokości –echosonda, w okrętach podwodnych – sonary, do pomiaru odległości – dalmierz ultradźwiękowy. Jednym z zastosowań jest system lokalizacji trafienia LOMAH (Location of Miss and Hit).

System składa się z listwy pomiarowej z 4 lub 6 mikrofonami ultradźwiękowymi ustawionymi tuż przed tarczą lub innym celem oraz zespołu elektroniki, którego zadaniem jest obróbka sygnału dźwiękowego i przesłanie koordynat trafienia pocisku X; Y do zespołu wizualizacji strzału. (Rys.1)

System działa wyłącznie z amunicją ponaddźwiękową. Przy użytkowaniu systemu należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre rodzaje amunicji opuszczą lufę z prędkością ponad dźwiękową, a po przebyciu długiego dystansu tracą prędkość i w momencie osiągnięcia celu mają prędkość poddźwiękową. W takim przypadku system LOMAH nie będzie działał poprawnie.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015,
ISBN 978-83-941103

Autor: Bartosiak Tadeusz

Podziel się