Zarządzanie we współczesnej organizacji sportowej a kierowanie zespołem jako odpowiedź nowoczesnej organizacji na zmiany w otoczeniu

Autor: Aneta Stosik

Cel opracowania: wskazanie nowego podejścia do zarządzania organizacją sportową, poprzez wdrażanie tzw. pracy zespołów jako efektywnych struktur, które poprzez koncentrację kompetencji i uzgadnianie celów osiągają wyższe rezultaty i korzyści organizacyjne.

Zarządzanie, jako zespół działań niezbędnych do realizacji celów, przy wykorzystaniu wszelkich zasobów organizacji, ulega w ostatnich latach głębokim przemianom.

Pojawia się szereg nowoczesnych i nowatorskich koncepcji na rozwiązywanie problemów współczesnej organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji w branżach produkcyjnych i handlowych, ale w szczególności usługowych, które powoli zaczynają dominować na rynku a do których należą organizacje sportowe.

Przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości, funkcjonują na rynku w określonym otoczeniu, które charakteryzuje w ostatnich latach wzrost nowości zmian, wzrost intensywności zmian, wzrost szybkości zmian oraz jego rosnącą złożoność. Zmiany te są kompleksowe i jednocześnie coraz trudniejsze do przewidzenia. Samo otoczenie w coraz większym stopniu wpływa na działania przedsiębiorstw, stając się jednocześnie coraz mniej przyjazne[1].

Transformacja systemowa, jaka dokonała się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia oznaczała radykalną zmianę filozofii gospodarowania zasobami organizacji opartej na mechanizmach rynkowych. Nowe rozwiązania strukturalne miały zwiększać samodzielność, samorządność oraz samofinansowanie zmieniających się instytucji oraz miały być potencjalnie źródłem zapoczątkowania konkurencji rynkowej a tym samym powstania mechanizmu wymuszającego wprowadzanie rachunku ekonomicznego.

Z perspektywy ostatnich lat działalności przedsiębiorstw podlegającym omawianym procesom można stwierdzić, iż zmiany strukturalne w wielu branżach dokonuję się wręcz rewolucyjne w innych stanowią długą i powolną ewolucję. Do sektora powolnych zmian bez wątpienia należą organizacje sportowe[2].

Transformacja gospodarcza Polski dotyka wszelkich dziedzin życia oraz wszystkich działań gospodarczych. Proces ten nie ominął również przedsiębiorstw i organizacji sportowo-rekreacyjnych.

Postępująca komercjalizacja powoduje, że zarządzanie organizacją sportową coraz wyraźniej zmierza w kierunku osiągania sukcesów rynkowych ...


[1] Stosik A. Kierunek zmian zarządzania w organizacjach usługowych branży sportowo-rekreacyjnej, materiały niepublikowane, przygotowane na Międzynarodową Konferencję Naukową "Zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, listopad 2005.

[2] W artykule przyjęto, że organizacje sportowe to zarówno kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej jak i ośrodki sportu i rekreacji działające na rynku polskim.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 2, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-12-6.

Autor: Stosik Aneta

Podziel się