Wykaz substancji zabronionych w sporcie 2015

Autorzy: Skrzypiec-Spring Monika, Grotthus Bartosz, Szeląg Adam

WADA - Światowa Organizacja Antydopingowa (World Anti-Doping Organization) powołana została w 1999r. w Lozannie w celu międzynarodowej koordynacji walki z dopingiem w sporcie. Organizacja ta, we współpracy z federacjami międzynarodowymi poszczególnych dyscyplin sportowych a także organizatorami największych imprez sportowych w tym igrzysk olimpijskich, tworzy przepisy antydopingowe i ustala listę substancji zabronionych w sporcie.

Najważniejszym dokumentem, który zawiera przepisy antydopingowe jest Kodeks WADA. Kodeks ten został przyjęty przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, oraz wszystkie międzynarodowe federacje dyscyplin olimpijskich, a także 29 federacji sportów nieolimpijskich, międzynarodowe federacje sportowców niepełnosprawnych, narodowe komitety olimpijskie 203 państw (w tym Polski Komitet Olimpijski), 68 narodowych organizacji walczących z dopingiem (w tym Polską Komisję do Walki z Dopingiem) oraz wiele innych organizacji związanych ze sportem.

Kodeks składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona kontroli dopingowej, zawiera definicję dopingu, skutki naruszenia przepisów antydopingowych, sposób pobierania i analizy próbek płynów biologicznych poddawanych badaniom, a także prawa zawodnika oraz wykaz następstw (w tym kar) za naruszenie przepisów antydopingowych. Część druga Kodeksu zawiera opis programów edukacyjnych i badań  naukowych w zakresie antydopingu. Część trzecia określa prawa i obowiązki sygnatariuszy. Część czwarta zawiera zasady posługiwania się kodeksem, w tym sposób jego przyjęcia, modyfikacji i interpretacji.

Od 2015 roku obowiązywać będzie czwarta już wersja  kodeksu, różniąca się istotnie od wszystkich poprzednich.

Pomiędzy opublikowanymi wersjami Kodeksu 3.0 (z 2009 r) i 4.0 złożonych zostało 315 oddzielnych, różnych wniosków, dotyczących propozycji wprowadzenia łącznie 3987 zmian do kodeksu. Dyskutowanych było ponad 50 różnych projektów roboczych. Ostatecznie w wersji 4.0 Kodeksu zaakceptowano wprowadzenie 2269 zmian w porównaniu do zapisów kodeksu z 2009 roku. Wszystkie te zmiany są zawarte w dokumencie zatytułowanym „Kodeks 2015 wersja 4.0 w odniesieniu do Kodeksu 2009”, który jest zamieszczony na stronie internetowej WADA. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o wersję 4.0 Kodeksu i wyżej wymieniony dokument.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014,
ISBN 978-83-928836-6-1

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Grotthus Bartosz, Szeląg Adam

Podziel się