Jak być efektywnym liderem we współczesnej organizacji?

Autor: Łasiński Gabriel

Kluczowe założenia

„Liderem się nie rodzisz, liderem się stajesz.” J. Welch

„Aby osiągnąć coś, czego nie osiągnąłeś jeszcze nigdy, musisz stać się kimś, kim jeszcze nigdy nie byłeś.” B.Tracy

„Człowiek może znieść (wykonać) każde CO?, jeśli ma dostatecznie silne DLACZEGO?Toyota Production System

Pytania, które warto zadać

 • Kim jest współczesny lider?
 • Jakie działania podejmuje?
 • Czy my czujemy się liderami?
 • Jak stawać się liderem?
 • Dlaczego warto być liderem?

KLUCZOWE POJĘCIA

Lider – osoby o wysokim poziomie sprawności społecznej (szczególnie zdolności wywierania wpływu), skutecznie budujące przewagę konkurencyjną własną lub prowadzonych grup/zespołów.

 • Lider – przywódca kierujący grupą / zespołem – także trener, menedżer
  Rozwija i podnosi efektywność grup/zespołów. Sukces związany jest wyłącznie z rozwojem innych i wynikami osiąganymi przez zespół. Jest odpowiedzialny za zatrudnianie, szkolenie i motywowanie
 • Lider – sprawca, kreator zmian, ekspert
  Rozwija i podnosi efekt zachowań własnych. Sukces związany jest z wysokim poziomem samozarządzania, zdolnością wykorzystywania i pozyskiwania zasobów, wysoką orientacją na wynik, realizacją celów organizacji oraz zdolnością wywierania wpływu na otoczenie – bezpośredni sprawca wyniku. Odpowiada za skuteczne i efektywne reprezentowanie organizacji na zewnątrz.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009,
ISBN 978-83-928836-4-7

Autor: Łasiński Gabriel

Podziel się