Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów. Przygotowanie zawodnika do okresu startowego

Autor: Kulmatycki Wojciech

Konkurencja pistoletu szybkostrzelnego 2x30 strzałów

 Połączenie precyzji i tempa strzelania do tarcz. Konkurencja, gdzie szybkość i dokładność są na jednym poziomie, gdzie nie można poczekać aż opadną emocje, gdzie liczy się refleks, intuicja i zaufanie do siebie. Tak można pokrótce scharakteryzować tę konkurencję.

Tarcze. Odległość do tarcz – 25 metrów. Strzela się do pięciu tarcz papierowych ustawionych obok siebie na jednym poziomie (wysokość od podłoża na ,którym stoi strzelec do środka pola „10” to 140 centymetrów z tolerancją +,- 10 centymetrów), Środki dziesiątek oddalone są od siebie co 75 cm. Tarcze otwierają się w czasie 8, 6 i 4 sekund.

Wraz postępem technologicznym i wprowadzeniem elektroniki na strzelnice stopniowo przechodzi się od strzelania do tarcz papierowych na rzecz tarcz elektronicznych. W tarczach papierowych oceny wartości przestrzeliny dokonywano na podstawie wizualnej oceny punktu przejścia strzału przez tarczę papierową. Do oceny strzału potrzebna była komisja sędziowska (3 osoby, sędziowie). Dziś ocena elektroniczna odbywa się bez udziału człowieka. Pocisk przechodząc przez papierową lub gumową taśmę wywołuje falę dźwiękową, która trafia do czterech mikrofonów umieszczonych w rogach tarczy. Jeśli strzał padłby idealnie w sam środek tarczy, to fala dźwiękowa dotrze do czterech mikrofonów jednocześnie. Komputer w tarczy odczyta to jako przestrzelinę o wartości 10,9. Jeśli sytuacja będzie inna i strzał nie padnie idealnie w środek tarczy, fala dźwiękowa dotrze do czterech mikrofonów w różnym czasie. Komputer po przeliczeniu czasu dotarcia fali dźwiękowej do pierwszego i do kolejnych mikrofonów poda wartość i miejsce przestrzeliny. Strzał i jego wartość ukaże się na trzech monitorach. Pierwszy na stanowisku zawodnika, drugi na hali strzelań, trzeci na ekranie laptopa wszystkich tych którzy zalogowali się na stronie internetowej organizatora zawodów, by na bieżąco śledzić zmagania strzelców. Podpięta pod komputer drukarka wydrukuje wartość strzału i jego miejsce na podstawie zapisu trygonometrycznego.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Kulmatycki Wojciech

Podziel się