Sprawność fizyczna dziewcząt trenujących strzelectwo sportowe w wieku 14-15 lat

Autor: Stankiewicz Aneta

Głównym celem przeprowadzenia badań było sprawdzenie sprawności fizycznej dziewcząt trenujących strzelectwo sportowe. Badano także jaką równowagę ogólną oraz siłę uścisku dłoni mają osoby trenujące.  Badanie zostało przeprowadzone na 10 dziewczętach trenujących strzelectwo sportowe, oraz na 10 dziewczętach nie trenujących.

Badanie te miały pokazać, jak strzelcy, zawodnicy dyscypliny z pozoru nie wymagającej sprawności, radzą sobie w poszczególnych zadaniach: szybkości, zwinności, równowagi, siły i wytrzymałości.

W pracy metodą badań był Europejski Test Sprawności Fizycznej (test EUROFIT), składający się z następujących prób:

  1. Postawa równoważna,
  2. Stukanie w krążki,
  3. Skłon w przód w siadzie,
  4. Skok w dal z miejsca,
  5. Pomiar siły ręki,
  6. Siady z leżenia
  7. Zwis na drążku,
  8. Bieg wahadłowy,
  9. Bieg wytrzymałościowy.

W teście brały udział dwie grupy badawcze, osoby trenujące strzelectwo oraz osoby nie trenujące. Test został przeprowadzony w szkole, do której chodzą uczniowie z poszczególnych grup na lekcji wychowania fizycznego. W każdej grupie badawczej znajduje się...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Stankiewicz Aneta

Podziel się