Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu strzeleckim

Autor: Bublewicz Joanna

Wstęp

Strzelectwo to ogół aktywności związanej z użyciem broni palnej lub pneumatycznej w celach zarówno bojowych, jak i sportowych, myśliwskich i rekreacyjnych; mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej lub pneumatycznej do tarczy lub do celów ruchomych – tak w ogólny sposób można zdefiniować dyscyplinę, którą się zajmujemy (wikipedia.org.pl).

Osoba niezwiązana ze sportem, a tym bardziej ze strzelectwem, w powyższej definicji nie odnajdzie nic, co kojarzyć się może z typowo rozumianym wysiłkiem fizycznym. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ strzelectwo sportowe jest bardzo specyficzną dyscypliną sportu klasyfikowaną, jako dyscyplina z pogranicza sportów umysłowych (obok brydża sportowego i szachów). Osoba taka może zadać sobie pytanie, jak w takim razie wygląda trening strzelecki? Czy polega on właśnie tylko na strzelaniu do tarczy lub do celów ruchomych? Czy zawiera jakiekolwiek elementy kojarzonego powszechnie ze słowem „sport” wysiłku fizycznego i związanego z nim zmęczenia?

Odpowiadając na powyższe pytania przypomnijmy, jakie są części strzeleckiej lekcji treningowej:

 1. Część wstępna
  a) Przygotowanie stanowiska, broni i amunicji
  b) Rozgrzewka ogólna
  c) Rozgrzewka specjalna
 2. Część główna, w której realizowane są konkretne zadania i cele treningowe
 3. Część końcowa
  a) Ćwiczenia kompensacyjne i korekcyjne
  b) Uporządkowania stanowiska, sprawdzenie broni itp.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Bublewicz Joanna

Podziel się