Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u zawodników trenujących strzelectwo sportowe

Autor: Chmielewski Sławomir, Skrzypiec-Spring Monika, Bugajski Andrzej

Bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa występują u zawodników wielu dyscyplin sportowych, jako wynik powtarzających się przeciążeń tego odcinka kręgosłupa. Jedną z tych dyscyplin jest strzelectwo sportowe. Według Dunkana, Prevalence, Breckenridga [1] bóle kręgosłupa obserwuje się u blisko 80% strzelców podczas zawodów sportowych, a u 63% występują one po zawodach.

Trening strzelecki w trakcie którego obciążana jest bardziej jednej strona ciała a nienaturalna postawa ciała utrzymywana jest przez okres kilku godzin dziennie prowadzi do zmian przeciążeniowych a w konsekwencji, po latach, do zmian zwyrodnieniowych w układzie ruchu. Dochodzi do wzmożonego napięcia mięśni, ścięgien i więzadeł, co z kolei powoduje zmniejszenie ich zdolności amortyzowania urazów i mikrourazów i prowadzi do zmian organicznych w układzie kostno-stawowym. Nasilenie zmian zależy zarówno od stopnia w jakim zawodnicy przeciążają układ ruchu jak i od tego jak długo trwa ich kariera sportowa i tym samym jak długo układ kostno-stawowy podlega przeciążeniom. Ze względu na to, że strzelectwo sportowe jest dyscypliną którą uprawiać można od wieku kilkunastu lat bez górnej granicy wiekowej a zawodnicy uprawiający te dyscyplinę sportu mają przed sobą zwykle wiele lat treningu należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę bólów kręgosłupa, a po ich wystąpieniu na ich prawidłową diagnostykę i leczenie.

Zespoły bólowe w odcinka lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, choć najczęściej wynikają ze zmian w układzie kostno-stawowym mogą mieć również inną etiologię. Poniżej przedstawiono ich podział w zależności od przyczyny bólu [2].

  1. Bóle związane z dyskopatią. W 90% przypadków wynikają one ze zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego i stawów międzywyrostkowych. Bóle pochodzenia dyskowego mają niejednorodny charakter. Ból może promieniować do jednej lub obu kończyn dolnych i może temu towarzyszyć niedoczulica lub drętwienie kończyny. Następnie dochodzi do osłabienia siły mięśniowej kończyny dolnej i stopy. Pacjenci skarżą się na poranną sztywność kręgosłupa z uczuciem rozlanego bólu w okolicy lędźwiowej. Dyskopatię określamy często jako ischialgie, lumbalgie, rwę kulszową, zapalenie korzonków i inne. Określenia te wskazują na objaw a nie na przyczynę choroby.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Chmielewski Sławomir, Skrzypiec-Spring Monika, Bugajski Andrzej

Podziel się