Propozycje zmian w systemie rozgrywania Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików od 2012 roku

Autor: Pastuszka Barbara, Samulewicz Jolanta, Młodzianowski Robert, Kisiel Krzysztof

W chwili obecnej w systemie sportu młodzieżowego w kategorii młodzików rozgrywane są Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w ośmiu strefach, obejmujących województwa:

  1. lubelskie, podlaskie 2. pomorskie, kujawsko-pomorskie         
  2. mazowieckie, warmińsko-mazurskie 4. łódzkie, świętokrzyskie
  3. małopolskie, podkarpackie 6. śląskie, opolskie
  4. dolnośląskie, lubuskie 8. wielkopolskie, zachodniopomorskie

Zawody te mają na celu umożliwienie młodziczkom uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wyłonienie mistrzów wojewódzkich oraz ocenę przygotowania sportowego w tej kategorii wiekowej. Łącznie 17 konkurencji objętych jest punktacją w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Województwom i klubom sportowym przyznaje się punkty stosownie do miejsc zajętych przez ich reprezentantów. Łączna liczba punktów do podziału wynosi 1144, co daje 143 pkt. na każdą z ośmiu stref. Przedstawione poniżej tabele (tab.1, 2) i wykresy (ryc. 1, 2) pokazują liczby punktów zdobytych w latach 2010-2011 przez poszczególne województwa i strefy.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Pastuszka Barbara, Samulewicz Jolanta, Młodzianowski Robert, Kisiel Krzysztof

Podziel się