Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny

Autor: Krystian Przybyła

Terminologia

Terminologia broni i tego co jest związane z bronią nigdy w Polsce szczęścia nie miało. Było to skutkiem pozostawania pod zaborami, w czasie, gdy w Europie przebiegała rewolucja naukowo-techniczna. W słownictwie technicznym dominowała terminologia niemiecka. Miało to proste przełożenie na nazewnictwo broni. Niektóre terminy po prostu nie dadzą się w prosty sposób przetłumaczyć, a próby tłumaczenia dosłownego powodują powstanie takich określeń jak: „zatrzask kołka sprężyny tulejki rurki osi w przewodzie wysięgnika”.

W taki właśnie sposób stało się z tłumaczeniem terminu INTRENATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (IPSC) który, biorąc pod uwagę jedynie stronę werbalną, przetłumaczono jako MIĘDZYNARODOWĄ KONFEDERACJĘ STRZELECTWA PRAKTYCZNEGO. I te właśnie słowa: „strzelanie praktyczne” wzbudzają najwięcej kontrowersji i emocji. Z jednej strony nie odzwierciedlają tego wszystkiego co dzieje się na torze strzeleckim i skutecznie zatracają sportowy charakter wysiłku zawodnika. Z drugiej strony stanowią sugestię jakoby ten rodzaj strzelania uprawiany był na potrzeby formalnych albo nieformalnych grup uzbrojonych.

W Stanach Zjednoczonych, a więc tam skąd nowa dyscyplina strzelecka bierze swój początek, słowo „practical” w zależności od użytego kontekstu posiadać może wiele odcieni znaczeniowych. „Practical” to jednocześnie realny, możliwy do przeprowadzenia, sprawdzony doświadczalnie, rzeczywisty, podręczny itp. Uwzględniając mentalność Amerykanów oraz ich stosunek do broni, słowo „practical” użyte zostało w znaczeniu „rzeczywiste”, „prawdziwe”, czyli takie, które „się dzieje”, które ma powiązania z elementami ruchu, w odróżnieniu od strzelenia o charakterze statycznym, wykonywanym na strzelnicy. W zamyśle twórców dyscypliny chodziło o „strzelanie dynamiczne”.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007.

Autor: Przybyła Krystian

Podziel się