Kontrola procesu treningowego w strzelectwie sportowym

Autor: Kijowski Andrzej

W ostatnich moich artykułach zamieszczonych w latach 2011 i 2012 w zeszytach szkoleniowych PZSS pisałem o planowaniu szkolenia. Obecny artykuł o kontroli treningu stanowi z poprzednimi pewną całość i zamyka ten cykl zagadnień.

Kontrolowanie jest ostatnim etapem cyklu działania zorganizowanego a jednocześnie wnioski wysunięte z kontroli stanowią punkt wyjścia precyzowania celów i opracowania następnego cyklu treningowego. Kontrolą nazywa się porównanie wyniku działania z jego celem po to, aby dokonać oceny prakseologicznej i w przypadku działania powtarzalnego wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do celu lub poszczególnych elementów działania (Pszczołowski, 1978).

Kontroli powinny podlegać tylko te elementy, które trener sformułował w postaci celów szkoleniowych i określił oczekiwany poziom stanu tych elementów w ściśle określonym czasie trwania rocznego cyklu szkolenia.

Kontrola powinna obejmować:

  • ustalenie stanu rzeczywistego,
  • porównanie tego stanu z celami szkoleniowymi,
  • wykrycie przyczyn rozbieżności,
  • wskazanie sposobu usunięcia rozbieżności między stanem rzeczywistym, a zamierzonym,
  • wprowadzenie korekt treści lub celu

W zależności od czasu i miejsca w rocznym cyklu szkoleniowym w jakim prowadzimy kontrolę oraz rodzaju mierzonych efektów treningowych wyróżniamy różne rodzaje kontroli:

  • Bieżąca – daje informacje o reakcjach organizmu na obciążenia treningowe w trakcie trwania danej jednostki treningowej. Wyniki tej kontroli służą do modyfikacji objętości i intensywności pracy, oraz do wyboru racjonalnych ćwiczeń w danej jednostce treningowej.
  • Operacyjna – mierzy przedłużony efekt treningowy. Głównym celem tej kontroli jest umożliwienie zastosowania środków i metod treningowych zapewniających skuteczność i efektywność procesu treningowego oraz umożliwia wprowadzenie korekt do planu następnych cykli.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się