Wybrane zalecane szczepienia u sportowców powyżej 18 roku życia wyjeżdżających poza granice Polski

Autor: Fluder Agnieszka, Skrzypiec-Spring Monika

Wstęp

Wysiłek fizyczny w strzelectwie sportowym charakteryzuje się małą intensywnością, jest statyczny, ukierunkowany na utrzymanie ciężaru i stabilnej pozycji ciała.

Na każdym treningu strzelec wykonuje nawet do kilkuset jednakowo wyglądających złożeń do strzału. Ze względu na bardzo wysokie wymagania stawiane zawodnikom tej dyscyplinie sportu, zwłaszcza w aspekcie kontroli sensomotorycznej, której wysoki poziom decyduje o uzyskaniu jak największej ilości punktów podczas strzelania i wynikach sportowych, należy zwrócić uwagę na aspekt przeciążeń układu ruchu, będący często efektem błędów treningowych. Urazy wynikające z przeciążenia narządu ruchu rozwijają się stopniowo, z charakterystycznymi narastającymi symptomami bólowymi. Reagowanie na wczesnym etapie pozwala na całkowite i szybkie zredukowanie dolegliwości.

Jednym z najczęściej stwierdzanych następstw przeciążeń układu ruchu w strzelectwie sportowym jest chondromalacja rzepki, do czego predysponuje statyczny przeprost kolana w pozycji strzeleckiej. Jest to choroba prowadząca do destrukcji tkanki chrzęstnej. Zmiany chorobowe dotyczą chrząstki rzepki oraz przeciwległych kłykci uda, poprzez rozwłóknienie, powstawanie erozji i szczelin w chrząstce, które w konsekwencji prowadza do zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo–udowego.

Rola chrząstki stawowej w biomechanice stawu kolanowego

Staw kolanowy jest jednym z bardziej złożonych stawów w organizmie człowieka. Powierzchnie stawowe są utworzone przez kłykcie kości udowej i piszczelowej oraz rzepkę.

Rzepka to trójkątna płaska trzeszczka, umiejscowiona z przodu stawu kolanowego, łącząc się z kością udową, tworzy staw rzepkowo-udowy, który odpowiada za mechanizm wyprostny stawu kolanowego. Rzepka połączona jest ze ścięgnem mięśnia czworogłowego uda, co sprawia, iż każde napięcie mięśnia wywołuje jej ruch. Rzepka zwiększa ramię siły...

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Fluder Agnieszka, Skrzypiec-Spring Monika

Podziel się