Współpraca pomiędzy trenerem a sportowcem

Autor: Kurzawski Kazimierz

Współpraca – współdziałanie polegające na skoordynowanym wykonaniu zadań cząstkowych przewidzianych podziałem pracy. Współdziałanie – kooperacja pozytywna, którego uczestnicy wzajemnie sobie pomagają (Pszczołowski 1978).

Współpraca to „ współdziałanie z sobą jednostek lub grup ludzi, wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś wspólny cel. Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi, należycie uświadomionemu sobie poprzez wszystkie jednostki lub grupy” (Okoń 1998).

Współpraca występuje wtedy, kiedy każda ze stron pragnie w pełni zaspokoić dążenia i poszukiwać korzystnego wyniku. We współpracy trener i sportowiec zmierzają raczej do rozwiązania problemu szkoleniowego. „Prawie wszystkiego, co teraz wiemy, nauczyliśmy się od zawodników i innych trenerów i wspólnie z nimi”. Jedną z najważniejszych umiejętności trenera w szkoleniu jest zdolność odczytywania możliwości sportowca, uświadomienie sobie tego. Trenerzy, którzy posiadają umiejętność współpracy i współdziałania zachowują równowagę między koncentracją na zadaniu a dbałością o właściwe związki z sportowcami. Współpracując z sportowcami, dzielą się z nimi planami, względnie wspólnie opracowują te plany, informacjami i zasobami wiedzy, stwarzają atmosferę życzliwości i współdziałania.

Trener potrafi zaradzić różnym brakom w przygotowaniu sportowca, jednak nic nie poradzi, jeśli podczas zawodów popełni błąd w rozumowaniu. Sportowcom nie tylko należy mówić, jak jest, ale tłumaczyć, dlaczego jest właśnie tak, a nie inaczej; a potem powtarzać i powtarzać, dopóki ich się nie przekona, dopóki nie będą wiedzieć. Trener powinien wierzyć w swoich sportowców, a skoro trener w nich wierzy, oni także powinni wierzyć w siebie. Sukces powinien wynikać z założenia, że sportowcy są w stanie zrobić wszystko, czego od nich wymaga trener.

„Znaczy wpływ na przebieg procesu wychowawczego sportowca w drodze do mistrzostwa wywiera trener i jego współpraca z zawodnikiem w owym współdziałaniu…” (Ulatowski 1992).

Zawód trenerski jest stawiany w rzędzie najbardziej trudnych i złożonych profesji. Wymaga wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, dużej kultury osobistej, zdolności do podejmowania odważnych działań, oryginalności w rozwiązywaniu problemów procesu szkoleniowego, umiejętności kierowniczych i wielu innych wartości.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się