Tempo i rytm strzelania

Autor: Kulmatycki Wojciech

Dzisiejszy sport charakteryzuje się stałym postępem w kierunku racjonalizacji i usprawniania procesu szkolenia. W bardzo szybkim tempie rezygnuje się z metod, które nie zawierają w sobie logicznych przesłanek, mających za zadania osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich lub imprezie sportowej o randze mistrzostw. Nie stosuje się już, jako metody szkoleniowej, ciągłego zwiększania jednostek treningowych w myśl zasady „im więcej trenujesz, tym lepiej będziesz strzelał”. W sporcie strzeleckim, jak w każdym innym sporcie, nie zawsze ilość przechodzi w jakość. Zwiększanie dawek treningowych zwykle kończy się kontuzją lub, w najlepszym przypadku – przetrenowaniem.

Głównym zadaniem strzelca jest trafienie w środek tarczy czyli w dziesiątkę. Wymaga to, od zawodnika, ze wzglądu na stałą powtarzalność czynności na stanowisku strzeleckim umiejętności stałej koncentracji, precyzji wykonywanych czynności i konsekwencji działania.

Sukces w strzelectwie zależy od wysokiej koordynacji typu ręka-oko. Wymaga to zdolności takich, jak ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości, szybkości i kierunku ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinestetyczna, równoważna i dotykowa.

Czy do wyżej wymienionych elementów techniki oddania strzału możne jeszcze coś dodać? Można i to w sumie dość prostym sposobem.

Oddanie strzału to zamknięty cykl ruchowy zawierający w sobie od kilku do kilkunastu czynności ruchowych zależnych od zawodnika.

Może zatem coś trzeba zmienić lub na coś zwrócić uwagę.

Rytm i tempo strzelania, które czasami są niedoceniane (bo nie do końca zwracamy na nie uwagę) mogą okazać się bardzo pomocne w podnoszeniu wyników sportowych.

Na początek dwie definicje z encyklopedii:

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Gawlikowski Wiesław, Młodzianowski Robert

Podziel się