Problemy symetryzacji w treningu sportowym w aspekcie treningu w strzelectwie

Autor: Kosendiak Jan

Wprowadzenie[1]


 Temat asymetrii poruszany był przez wielu naukowców. Wiele badań wskazuje na to, że uprawianie dyscyplin, w których występuje praca jednostronna (szermierka, rzuty lekkoatletyczne, strzelectwo, itp.) powoduje nieodwracalne zmiany w naszym organizmie (Starosta 1975).

W badaniach szermierzy zaobserwowano charakterystyczne zmiany w układzie kostnym zawodników. W porównaniu rentgenogramów prawej i lewej dłoni stwierdzono tak znaczne różnice w budowie, jakby to były dłonie dwóch różnych zawodników. W ręce dominującej obserwowano zgrubienie kości, dodatkowe skostnienia czy dużą ruchomość w stawach. Na kościach rąk tenisistów, lekkoatletów – miotaczy, szermierzy widoczne są zgrubienia warstwy twardej i beleczek kostnych, a u skoczków zaobserwowano wzmocnienie wszystkich elementów kości nogi odbijającej (Starosta 1975).

U niektórych biegaczy Sidorowicz zauważył skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym co wynika z jednostronnego treningu: bieg z silnym pochyleniem tułowia w lewo na wirażach. Deformacje te mogą prowadzić w późniejszym czasie do nasilonych bólów czy ograniczenia ruchomości w stawach (za: Starosta 1975). Sidorowicz zwraca również uwagę, że w wyniku stałych obciążeń tych samych mięśni, punktów kostno – więzadłowych występują bóle okostnej i stawów, co w konsekwencji prowadzić może do naderwania mięśni czy złamania kości (za: Starosta 1975). Kuzniecow w swoich badaniach zauważył 10-milimetrowe zgrubienie kości biodrowej nogi odbijającej (lewej) u zawodnika specjalizującego się w skoku w dal (za: Starosta 1975). Również ciekawych wyników dostarczyły badania Niżegorodowa, które ukazywały znaczne różnice w obwodach uda nogi zamachowej i odbijającej skoczków w dal. W grupie kontrolnej obwód nogi odbijającej był większy o 0,2 cm, a w doświadczalnej o 9,9 cm (za: Starosta 1975).

Podane przykłady obrazują jak jednostronny trening może destrukcyjnie wpływać na organizm człowieka. Pytanie, które się nasuwa to: jaki wpływ ma trening obustronny w treningu sportowca? Starosta (1975) zauważa, że przygotowanie ogólnorozwojowe u bokserów na ogół niczym się nie różni, a trening obustronny pozwala na stopniowe zacieranie się asymetrii.

Ogurienkow uważa, że rozwój obustronnych nawyków u boksera powinien być realizowany od samego początku zawodniczej kariery, co zapewnia równomierny rozwój fizyczny i wszechstronne władanie techniką bokserską. Symetrycznie przygotowani bokserzy leworęczni potrafią nie tylko uderzać prawą i lewa ręką, ale także zmieniać pozycję podczas walki. Kolejny przykład wszechstronnego przygotowania można zauważyć u niektórych czołowych tenisistów świata. Potrafią oni podczas gry przekładać rakietę z ręki do ręki, gdyż mają jednakowo opanowane uderzenia lewą i prawą ręką (za: Starosta 1975).


[1] W niniejszym opracowaniu wykorzystano fragmenty niepublikowanego maszynopisu pracy: Forgiel Karol, Kosendiak Jan „Asymetria funkcjonalna w zakresie siły mięśniowej u sportowców uprawiających sporty walki.”

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015,
ISBN 978-83-941103

Autor: Kosendiak Jan

Podziel się