Trener z klasą

Elegancja w ubiorze zdradza elegancję intelektualną.

Salvador de Madariaga

Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, resztę zadziwi.

Mark Twain

Autor: Kurzawski Kazimierz

Trener z klasą to człowiek posiadający pewien bagaż doświadczeń szkoleniowych, a także charakter, który nie pozwala porzucać wyznaczonych wartości dla szybkich korzyści, oraz siłę psychiczną i fizyczną, wytrwałość, jak również pewność siebie dającą sportowcom oparcie. To także osoba, którą cechuje spokój i opanowanie podczas radzenia sobie z różnymi przeciwnościami. Trenerzy doskonale wiedzą, czym jest ciężki trening czy starty w zawodach, ale i rozrywka, przygoda i emocje. Nie są też obce wyższe wartości, zasady moralne, dystans wobec własnego egoizmu czy mylnie pojmowanego indywidualizmu. Wysoka jakość treningu sportowego zawsze należała do rzadkości i była trudna do osiągnięcia, a przez to elitarna. Opłaca się być prawdziwym trenerem – z klasą i charakterem. Choć poprzeczka jest ustawiona wysoko, warto się wysilić. Takie podejście przynosi wiele satysfakcji, sprawia, że cel jest jasny, i pozwala radzić sobie w trudnych sytuacjach. To charakter tworzy trenera. Bycie trenerem z klasą wymaga mocnego kręgosłupa moralnego, hołdowania wyższym wartościom i nieporzucania ich w obliczu okazji osiągnięcia szybkiego sukcesu. Trener z klasą trzyma się swoich zasad, wytrwale dąży do celu i ma zainteresowania, które czynią z niego ciekawego szkoleniowca i atrakcyjnego rozmówcę. Posiadanie powyższych cech oraz znajomość ogólnych zasad postępowania pozwalają odnaleźć się w przeróżnych sytuacjach, dzięki czemu nie czuje się niepewnie na gruncie sportowym, towarzyskim czy biznesowym. Praca nad charakterem jest niezwykle ważna, ale jednocześnie trudna, ponieważ wymaga sporego wysiłku. Jest też o tyle niewdzięczna, że na początku efekty dostrzegamy tylko sami. Dzięki niej stanie się jasne, dlaczego strój jest ważny, ale nie najważniejszy, dlaczego zawsze warto być poprawnym w każdej sytuacji.

Trenera powinna cechować stałość w podejściu do wartości. Trener z klasą nie może być chorągiewką na wietrze, nie może w pogoni za okazją i szybkim zyskiem deptać wszystkiego, w co wierzył. Trzymanie się swoich przekonań jest świadectwem silnego charakteru, stałości gwarantującej sportowcom oparcie. Stałość nie oznacza jednak, że przekonania nie mogą ewoluować. Zwykle hierarchia wartości zmienia się adekwatnie do tego, jak zmienia się życie, grupa szkoleniowa, poziom sportowy itp. Trener z klasą przestrzega własnych zasad i potrafi dbać o rzeczy, które mają dla niego największą wartość.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się