Analiza okresu przygotowawczego w treningu strzeleckim na przykładzie finalistki Igrzysk Olimpijskich

Autor: Łukaszewski Tomasz, Pietrzyk Grzegorz

Celem pracy jest zaprezentowanie okresu przygotowawczego, jako jednego z etapów przygotowań do startów w ważnych imprezach sportowych na przykładzie zawodniczki klasy mistrzowskiej. Ponadto chcielibyśmy uzmysłowić trenerom i zawodnikom, ile pracy kosztuje przejście długiej drogi do osiągnięcia końcowego wyniku.

Zaprezentowany materiał należy traktować, jako próbę ukazania pewnych elementów w systemie szkolenia zawodnika i ich wpływu na osiąganie zamierzonych celów, a nie, jako gotowego planu czy recepty na sukces, który można zastosować dla każdego zawodnika.

I. Roczny cykl treningowy

Projektowanie procesu treningu jest jednym z podstawowych (obok jego organizowania i kierowania) zadań oraz umiejętności trenera. Poziom tych umiejętności, stopień ich oponowania tzn. sprawność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami oraz wiedzą z zakresu teorii i metodyki treningu sportowego-należy do podstawowych jego kompetencji zawodowych (Kosendiak 2006).

Uzyskanie stabilnej, a zarazem wysokiej formy sportowej zawodnika uzależnione jest od właściwej struktury całorocznego treningu, czyli podziału na mniejsze, łatwiejsze do prowadzenia i kontroli okresy treningowe (Naglak 1999, Sozański 1999).

Struktura treningu, to układ rozmieszczenia elementów składowych procesu, sposoby ich wzajemnego podporządkowania i relacje między nimi oraz zasady sprzężenia w jeden system funkcjonujący, jako całość. Sposób funkcjonowania systemu stanowi łączny efekt funkcji poszczególnych elementów oraz struktury, jako systemu (m.in.Naglak 1999, Sozański 1999).

Struktura czasowa ujmuje trening w cykle różnej długotrwałości. Reguluje ona rozkład pracy w czasie, w jej ramach umieszcza się zadania dotyczące kształtowania składowych stanu wytrenowania, czyli elementów struktury rzeczowej (Raczek 1991).

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Łukaszewski Tomasz, Pietrzyk Grzegorz

Podziel się