Trzy filary sukcesu

Autor: Kijowski Andrzej

Poziom sportowy we wszystkich dyscyplinach strzeleckich zbliżył się do maksimum. Coraz więcej krajów, a tym samym zawodników profesjonalnie podchodzi do treningu. Wszyscy mają dostęp do najwyższej klasy sprzętu, broni i amunicji, a tym samym sukces będzie zależał od tego jak jest zorganizowany i przeprowadzony proces szkolenia i jakie będą stosowane metody, formy oraz środki treningowe.

Aby odnieść sukces w zawodach, strzelec musi dysponować nienaganną techniką, być sprawnym fizycznie oraz musi umieć radzić sobie z emocjami jakie powstają u niego podczas startu.

Te trzy „filary” musza być równomiernie rozwijane i trenowane. Brak jednego z nich lub słabość któregoś z nich powoduje, że zawodnik może nie udźwignąć ciężaru całego treningu bądź zawodów.

Każdy z tych elementów musi być wytrenowany, a mistrzostwo sportowca jest tak duże jak mocny jest każdy z tych filarów.

Technika strzelania

Przez przygotowanie techniczne rozumiemy proces opanowania takiego zasobu działań ruchowych, które w połączeniu z właściwościami budowy ciała, sprawności, itp. pozwala uzyskać racjonalne i efektywnie najlepsze wyniki w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w danej dyscyplinie (Sozański 1999).

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się