Organizacja klasy sportowej na przykładzie VIII Sportowego Gimnazjum w Bydgoszczy

Autorzy: Kulmatycki Wojciech, Szyńska Beata

Mimo ugruntowanej, silnej w Polsce pozycji sekcji strzeleckiej WKS „Zawiszy” Bydgoszcz od wielu lat obserwowaliśmy, jako trenerzy, spadek zainteresowania sportem strzeleckim wśród młodzieży. Jedynym sposobem naboru do sekcji były ogłoszenia prasowe, wizyty w szkołach i przeprowadzanie lekcji pokazowych dla klas lub samodzielne zgłaszanie się młodzieży na strzelnicę.

Koniecznym stało się stworzenie takiego systemu naboru i szkolenia, który zapewniłby stały dopływ młodzieży szkolnej, z możliwością wyłonienia tych z największymi predyspozycjami do sportu strzeleckiego oraz celowe i świadome kształcenie ich w kierunku mistrzostwa sportowego.

VIII Sportowe Gimnazjum w Bydgoszczy powstało w 2000 roku i realizuje szkolenie w dwóch dyscyplinach: strzelectwie (dziewcząt) i koszykówce (chłopców). W każdym z trzech oddziałów jedna klasa ma profil sportowy. W klasie jest ok. 30 uczniów, 15 miejsc przypada na daną dyscyplinę.

Uczniowie w ramach obowiązku szkolnego realizują zajęcia zgodnie z programem nauczania, w tym także z wychowania fizycznego. Do obowiązków ucznia klasy sportowej należy uczestniczenie w 10-12 godz. (zależnie od programu nauczania ustalonego na dany rok szkolny) treningów specjalistycznych. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu na strzelnicy sportowej w klubie „Zawisza”, gdzie młodzież dowożona jest autokarem.

Organizacja szkolenia

W pierwszych trzech latach nabór prowadzony wśród uczniów klas szóstych obejmował tylko testy sprawnościowe (bieg po kopercie, rzut piłką lekarską, tor przeszkód, ćwiczenia równoważne) oraz testy psychologiczne, sprawdzające koncentrację i spostrzegawczość.

 Ze względu na małą przydatność do strzelectwa w/w testy zostały zastąpione typowym sprawdzianem umiejętności strzeleckich, by w ten sposób uniknąć przypadkowości szkolenia osób mało zdolnych i nie nadających się do strzelectwa.

Nabór do klasy pierwszej rozpoczynał się od wizyt i prelekcji w klasach szóstych (w naszej szkole i okolicznych) w listopadzie. Młodzież została wtedy poinformowana o charakterze dyscypliny, warunkach uczestnictwa w zajęciach na strzelnicy itp.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Kulmatycki Wojciech, Szyńska Beata

Podziel się